Doorvaart windparken voor Hollandse kust open vanaf 1 mei

Windparken voor de Hollandse kust waren nooit toegankelijk voor schepen maar dat gaat vanaf 1 mei 2018 veranderen. Vanaf die datum is het mogelijk voor schepen kleiner dan 24 meter om door drie windparken voor de kust te varen. Het gaat om de parken: Luchterduinen (LUD), Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) en Prinses Amalia WindPark (PAWP). De openstelling van de windparken zorgt dat de ruimte op zee efficiënt benut wordt, wat van belang is nu het aantal windparken sterk gaat toenemen.

De Nederlandse Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Ook wordt de zee gebruikt voor andere activiteiten, zoals de offshore industrie, visserij, militaire oefeningen en zandwinning. Door realisatie van windenergie op zee neemt de druk op het gebruik van de ruimte op de Noordzee snel toe. Daarmee ook de noodzaak van het meervoudig gebruik van de ruimte. Doorvaart van windparken is een goed voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik: de bestaande windparken blijven hun energie opwekken en voor (kleine) scheepvaart wordt het mogelijk om de zee tussen de turbines onder strikte voorwaarden te bevaren. Grote schepen blijven gebruik maken van de doorgaande scheepvaartroutes.

De belangrijkste acht regels voor het doorvaren van windparken:

1)   Doorvaren is alleen toegankelijk voor schepen kleiner dan 24 meter.

2)   Doorvaren mag van zonsopkomst tot zonsondergang (KNMI tijden).

3)   Schepen zijn verplicht een AIS (minimaal klasse B) aan te zetten en een marifoon

aan boord te hebben en deze beide te gebruiken.

4)   Het is niet toegestaan om binnen 50 meter van de turbinepalen en 500 meter van een transformatorstation te komen of hieraan aan te leggen.

5)   Dit geldt ook voor voorwerpen vanaf het vaartuig, zoals lijnen, dobbers en haken.

6)    Het is in de windparken niet toegestaan om contact met de bodem te maken. Bijvoorbeeld om voor anker te gaan of met sleepnetten over de bodem te slepen.

7)   Vissen met hengels is toegestaan met inachtneming van bovenstaande afstandsregels. Het gebruik van vistuig mag als deze boven de waterlijn te zien is.

8)   Duiken en kitesurfen zijn niet toegestaan

De windparken zijn uitgerust door nautische apparatuur zoals radar, VHF en AIS om zo de doorvaart te volgen. De Nederlandse Kustwacht controleert op naleving van deze regels en coördineert hulp waar nodig

Alle regels, veiligheidsvoorschriften en tips zijn te vinden op windopzee.nl