DORPEN BETER BEREIKBAAR VOOR WATERSPORTER LANGS MIDDELSEERÛTE

Begin januari 2007 start de aanleg van 14 aanlegvoorzieningen langs de Middelseerûte. De planning is dat het klaar is vóór het vaarseizoen van 2007. Door de nieuwe aanlegvoorzieningen zijn de dorpen langs de Middelseerûte straks beter bereikbaar voor watersporters.

Bron: Waterkampioen, 19-12-2006;