Douane en inspecties gaan beter samenwerken

Douane en inspectiediensten willen nauwer samenwerken bij de controle op maritieme goederenstromen. Daartoe hebben zij gisteren het Convenant Ladingregie Zeehavens gesloten. De instanties willen de controles beter op elkaar afstemmen om de last voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te verminderen.

Bron: NT, 16-07-2008;