Douanevervoer automatisch bij RWG containerterminal

Ronald Lugthart, managing director van Rotterdam World Gateway (RWG) heeft op dinsdag 8 maart 2016 de definitieve douanevergunning én AEO-certificering voor RWG ontvangen van Anneke van den Breemer, Regiodirecteur Douane Rotterdam Haven. RWG is de eerste douanearme containerterminal in Europa.

Door het toepassen van vereenvoudigde douaneprocedures is RWG in staat een volledig geautomatiseerd gate proces voor wegvervoerders te realiseren. Voor vervoerders heeft dit grote voordelen, omdat er geen fysieke douanehandelingen op de terminal meer plaats hoeven te vinden en vervoerders hier geen stop meer hoeven te maken.

Ronald Lugthart: “Door de vergaande automatisering bij RWG, de introductie van 100% voormelden van containers en lading via Portbase én door gebruik te maken van vereenvoudigde douaneprocedures verloopt ruim 95% van het administratieve proces volledig digitaal. Hiermee wordt het administratieve proces losgekoppeld van het logistieke proces op de terminal, waardoor een snelle en betrouwbare afhandeling wordt gerealiseerd.”

Anneke van den Breemer: “Als douane willen we dat de logistiek zo min mogelijk hinder heeft van de verplichte douaneformaliteiten. Er is door RWG en de douane in de afgelopen tijd intensief samengewerkt. Op de RWG-terminal wordt nu optimaal gebruikgemaakt van de vereenvoudigde douaneprocedures. Alle partijen hebben daar baat bij, de terminal, de douane maar ook de expediteurs en vervoerders.”

Controlemiddelen
Naast het toepassen van vereenvoudigde douaneprocedures heeft de douane in samenwerking met RWG een scanfaciliteit gerealiseerd, welke is geïntegreerd in het automatische logistieke proces op de terminal. De scanfaciliteit is 24/7 beschikbaar. Ook vindt er 100% nucleaire detectie plaats voor de afhandeling van containers via truck en trein. Een groot aandeel van containers die per binnenvaartschip aankomt en/of vertrekt wordt eveneens gecontroleerd op nucleaire straling. Dit laatste is ook door samenwerking van de douane en RWG gerealiseerd.

Meer… RWG