“Drechtsteden best bewaarde geheim van Nederland”

“De potentie van de Drechtsteden is het best bewaarde geheim van Nederland”, aldus Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. Zij was bij een werkbezoek aan Young Professionals en Fokker Industries op donderdag 1 november. Dezentjé zei het inspirerende voorbeeld van de maakindustrie in de regio Drechtsteden mee te nemen als voorbeeld voor de Europese adviesgroep over Industry 2030.

Voorzitter FME op werkbezoek in Drechtsteden. Foto, Drechtsteden.

Het doel van het werkbezoek was om Dezentjé te informeren over de Groeiagenda van de Drechtsteden en te laten zien hoe Smart Industry in de Drechtsteden cross sectoraal samenwerkt. Het bezoek werd begeleid door Drechtstedenbestuurders Wouter Kolff en André Flach.

Het werkbezoek startte met een presentatie door Young Professionals Drechtsteden. Het Young Professional programma bestaat uit challenges waarvoor jong talent van een aantal topbedrijven binnen tien werkdagen een concrete oplossing bieden. De teams gaan aan de slag in wisselende samenstellingen met diverse achtergronden. In het programma wordt innovatiekracht gestimuleerd door mensen uit diverse disciplines in teamverband te laten excelleren. Zij werken met een concrete opdracht aan deeloplossingen voor nieuwe producten, diensten of toepassingen. Dat levert unieke crossovers en innovatieve oplossingen op. Het programma levert een aantrekkelijke en inspirerende omgeving op voor young professionals, en versterkt ook de innovatiekracht van de regio.

Fokker Technologies
Vervolgens is er een bezoek aan Fokker Technologies in Papendracht gebracht. Daar gaf vice-president Steven Soederhuizen een korte introductie op de luchtvaartsector en ging hij meer specifiek in op de rol van moederbedrijf GKN Aerospace voor de luchtvaartbouw in Nederland.

Regio Deal Drechtsteden
Tijdens het werkbezoek is ook uitgebreid stil gestaan bij het voorstel voor de Regio Deal die de Drechtsteden dit najaar bij het kabinet hebben ingediend. Daarin stellen de Drechtsteden voor om in acht projecten rivieroevers aan te pakken en te ontwikkelen tot aantrekkelijk woon- en werklocaties. In een brief aan informateur Edith Schippers en de formerende partijen schrijft de regio dat er 2,5 miljard euro nodig is voor innovatieve, duurzame en groene oplossingen, waarmee de (maritieme) economie, arbeidsmarkt en de woningkwaliteit in de regio versterkt worden.Alle aanwezigen onderschreven het belang voor de regio van de Regio Deal.