Drechtsteden moeten samenwerken

  • binnenland

Er is enorm veel kracht maar de zichtbaarheid moet beter en daarnaast moeten de Drechtsteden nog effectiever samenwerken. De Drechtsteden zijn een van de drie maritieme topregio’s in Nederland en de topregio van de maritieme maakindustrie. Dat is een conclusie van oud-commissaris van de Koningin dhr. Jansen, die in opdracht van de Drechtsteden onderzoek deed naar het gebied. De titel van zijn rapport ‘Zichtbaar Samen Maritiem’, wat zich laat afkorten tot z.s.m., laat duidelijk zien dat hier haast bij is.

Voor zijn onderzoek naar de kracht en kernkwaliteiten van de Drechtsteden voerde Jansen gesprekken met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en brede debatten met onder meer de zeven Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten en met het Drechtstedenbestuur.

Er gebeurt heel veel goeds in het gebied. Er zijn toonaangevende internationale bedrijven en het gebied is de topregio waar het gaat om maritieme maakindustrie. Ook mag de regio trots zijn op de kennis van waterveiligheid en op de uitstekende zorg. Maar vraag het aan buitenstaanders en niemand weet ervan. De regio is te weinig zichtbaar en te weinig herkenbaar.

Om de Drechtsteden stevig op de kaart te zetten, moeten bedrijfsleven, onderwijs en overheid gezamenlijk optrekken. Om Maritieme Topregio te blijven, moet de regio innovatie meer faciliteren en ook de ‘randvoorwaarden’ beter op orde brengen, met bijvoorbeeld goede bereikbaarheid en een aantrekkelijk woon –en vestigingsklimaat.

“Jansen toont aan dat de Drechtsteden een enorm potentieel hebben. We zijn de maritieme maakregio van Nederland. Het gaat er nu om samen met het bedrijfsleven en het onderwijs het potentieel van het gebied beter te benutten en daar zo spoedig mogelijk werk van te maken.”, aldus Peter Verheij, portefeuillehouder Bestuur en Netwerk van het Drechtstedenbestuur.

Het Drechtstedenbestuur bestudeert nu de conclusies en aanbevelingen en komt begin januari met een bestuurlijke reactie, waarin concrete acties in opvolging van de aanbevelingen worden geformuleerd.

Meer… Papendrecht

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten