Drijvende eilanden mogelijk oplossing voor vergroenen havens

Op 23 maart eerste prototype bij RDM in gebruik. Om 11:00 uur wordt het eerste prototype onthuld van het project ‘Drijvend Groen’. Een innovatief project van het jonge bedrijf Urban Green, Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam. U bent van harte uitgenodigd om deze onthulling bij te wonen.

Ideale biotoop
Drijvende vierkante modules maken tezamen een eiland waarop beplanting met een hoog decoratieve waarde wordt geplaatst. Rondom deze modules drijven schuine vooroevers met waterplanten. Hierdoor wordt het leefgebied voor vis verbeterd/uitgebreid. Ze vinden bescherming en voedsel in het wortelstelsel dat onder de vooroevers hangt.

Meer eilanden
Piter Hiddema van Rijkwaterstaat zegt hierover: “Als deze pilot slaagt, zullen er meer eilanden komen. ‘Drijvend Groen’ is een belangrijk project om onze doelstelling te halen: een verbeterde waterkwaliteit in de Nieuwe Maas voor 2027.” Ook de Gemeente Rotterdam beschouwt de pilot als een voorzet voor meer vergroening van de havens. Pex Langenberg (wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie van de gemeente Rotterdam) zegt daarover: “De aanleg van natuurvriendelijke oevers in Rotterdam valt mooi samen met de Rotterdamse vergroeningsopgave. En als het niet mogelijk is om te vergroenen langs de oever dan zijn opties als drijvend groen slimme oplossingen. Samen met Rijkswaterstaat zorgt Rotterdam voor verbetering van de verblijfskwaliteit én de ecologische kwaliteit van de rivier. Om drijvend groen verder te ontwikkelen testen we nu samen met Rijkswaterstaat een eerste prototype in Rotterdams water.”

Urban Green
Initiatiefnemer van het project is Urban Green, een jong Rotterdam bedrijf dat in samenwerking met een zestal studenten van de TU Delft en de Hogeschool Rotterdam de prototypes voor ‘Drijvend Groen’ ontwikkelde. Directeur Tieme Haddeman: “Na de prototype fase zal in ‘Het Buizengat’ in Rotterdam een aantal proefeilanden op ware grootte worden gebouwd. Daar gaan we twee jaar de ontwikkeling van de visstand volgen.” Urban Green ontving onlangs de aanmoedigingsprijs van waterschappen.

Info
Op maandag 23 maart om 11:00 uur wordt het eerste prototype volledig beplant onthuld in de dokhaven nabij de ingang van het Innovation dock.
Adres: Innovation dock, Directiekade 15, 3089 JA Rotterdam. Innovation Dock is het grote gebouw (met rode deuren/kozijnen) aan de rechterkant, op de hoek van de haven, aan de RDM-kade.

Meer… Rijkswaterstaat