Drugsactie in en rond havengebied North Sea Port

De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie hebben onlangs een grote drugsactie gehouden in en rond Vlissingen, in het havengebied van North Sea Port. Deze actie is onderdeel van operatie Portunus. Hier komen verschillende onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden samen, die zich bezighouden met de invoer van cocaïne in de haven van Vlissingen. Belangrijk doel van de operatie is om meer zicht te krijgen op structuur en organisatie van deze groeperingen.

Foto: Tom D'Haenens, North Sea Port.
Foto: Tom D’Haenens, North Sea Port.

Deze operatie draagt bij tot het integer houden van de haven, en daar is North Sea Port maar al te blij mee.

In de operatie is bijzondere aandacht voor informatiedragers zoals computers en telefoons. Politie en OM werken samen met oa de Rijksrecherche en maken gebruik van specialisten en expertise van diverse opsporingsinstanties.

CEO van North Sea Port Daan Schalck: “Wij zijn door de Nederlandse autoriteiten geïnformeerd over deze operatie en wij zijn verheugd over de eerste resultaten. Wij onderschrijven het signaal dat hiervan uitgaat: in onze haven is geen plaats voor dit soort praktijken.”

Meld verdachte situaties

OM en politie doen nog steeds de oproep om waardevolle informatie in relatie tot Portunus te delen. Heb je informatie rondom illegale activiteiten in het havengebied van Vlissingen. Neem contact op via 0900-8844 of het Team Criminele Inlichtingen van de politie  079 – 345 89 99.

Foto: Foto: Tom D'Haenens, North Sea Port.