Duin: “Smart industry ook cruciaal voor logistiekstromen”

Garreld Duin

Duitse minister pleit voor gezamenlijke IT-standaard met Nederland
Consequente digitalisering van de goederenstromen vanuit de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland is van groot belang voor de toekomstige ontwikkeling van deze logistieke ketens. Dat zegt de minister van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen (NRW) Garrelt Duin in een zojuist gepubliceerde film van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) en Business View Media (BVM). Nederland en Duitsland zouden volgens Duin een eigen technologische standaard moeten ontwikkelen in plaats van deze uit Amerika over te nemen. “Als het ons lukt om wetenschap, logistiek en bedrijfsleven beter te laten samenwerken, ontstaat er voor het hele bedrijfsleven tussen Rotterdam en het Ruhrgebied een win-win-situatie”, aldus de Minister. Duin deed zijn uitspraken in het kader van het Nederlands-Duitse Ondernemersforum ‘De haven als industrielocatie – Perspectieven voor Nederland en Noordrijn-Westfalen’ dat de DNHK begin oktober in het Wereldmuseum in Rotterdam organiseerde.

Duin ziet ook een verplichting voor de deelstaat Noordrijn-Westfalen om het goederenverkeer gedurende de bouwwerkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuwelijn zo min mogelijk te hinderen. “We moeten naar oplossingen zoeken om de bouwfase zo tussen de partners af te stemmen dat er geen capaciteitsproblemen ontstaan”, aldus de minister. Ook Bas Hennissen, Vice President Industry and Bulk Business bij het Havenbedrijf Rotterdam, die samen met Duin geïnterviewd werd, spreekt zich uit voor meer grensoverschrijdende coöperatie: “Rotterdam en Noordrijn-Westfalen beschikken beide over veel logistieke kennis. Die moeten we bundelen.”

Een ander belangrijk thema is de Duitse omschakeling op duurzame energie en de wijze waarop Rotterdam hierop kan inspelen. Het gebruik van Liquified Natural Gas (LNG) in de binnenvaart wordt in Rotterdam gezien als een veelbelovende ontwikkeling. “Wij investeren in LNG en denken dat er ook voor NRW kansen liggen om duurzame brandstoffen in te zetten bij het transport over het gehele Rijntraject”, zegt Hennissen. Hoewel er in Duitsland tot nog toe vooral voorbehouden leken te zijn ten aanzien van het gebruik van LNG, geeft ook minister Duin nu aan de mogelijkheden van deze alternatieve brandstof serieus te onderzoeken: “LNG is ook voor de industrie in NRW van groot belang. Wij krijgen al veel vragen over de nieuwe LNG-terminal in Rotterdam, de infrastructuur en de mogelijkheden. Daarom hebben we afgesproken dat we ook op dit gebied nauwer moeten samenwerken.”

Meer… DNHK

Related news

List of related news articles