Duits infrastructuurplan benadeelt Nederlandse havens

De Duitse Bondsregering gaat in haar infrastructuurplanning voor de komende jaren uit van te geringe aannames wat betreft de goederenstromen van en naar de havens van Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam (ZARA). Dat zeggen de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK), de Duitse Handelskamer voor België en Luxemburg (AHK Debelux) en zeven Duitse Industrie- und Handelskammer (IHK’s) uit het Rijnland in een gezamenlijke petitie.

In het nieuw opgestelde Bundesverkehrswegeplan, waarvan de eerste schets op woensdag 16 maart 2016 werd gepresenteerd, wordt vastgelegd welke grote Duitse infrastructuurprojecten de komende 15 jaar prioriteit krijgen. Volgens de initiatiefnemers van de petitie, die gezamenlijk ruim 530.000 bedrijven vertegenwoordigen, wordt het belang van goede verbindingen met de ZARA-havens daarbij structureel onderschat. De zeescheepvaartprognoses die aan het plan ten grondslag liggen, zouden voor de ZARA-havens niet alleen van een te laag goederenaanbod uitgaan, maar ook van te geringe groeiverwachtingen.

“De gebruikte cijfers zorgen ervoor dat de kosten-batenanalyse voor infrastructuurprojecten in het Rijnland, die van essentieel belang zijn voor de verbinding van de ZARA-havens met het Duitse achterland, ongunstiger uitvalt dan op basis van de daadwerkelijke cijfers terecht zou zijn”, zegt DNHK-directeur Günter Gülker: “Hierdoor zullen deze projecten pas later of in het slechtste geval zelfs helemaal niet worden uitgevoerd.” Volgens hem legt de Duitse overheid de nadruk te veel op de Noord-Duitse zeehavens en hun achterlandverbindingen.

De initiatiefnemers van de petitie, die onder meer aan de Duitse minister van verkeer Alexander Dobrindt en zijn collega uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Michael Groschek is aangeboden, vorderen dan ook dat het grotere goederenaanbod van de ZARA-havens in de zeescheepvaartprognose en de beoordeling van geplande verkeersprojecten wordt meegenomen. Daarnaast dringen zij aan op de snelle uitvoering van een aantal voor het Rijnland en de ZARA-havens belangrijke verkeersprojecten, waaronder de spoedige aanleg van het derde spoor op het Duitse gedeelte van de Betuweroute, de verbetering van de spoorverbinding Düsseldorf-Eindhoven en de verdieping van de vaargeul in de Rijn tot aan Koblenz naar 2,80 meter.

Van de 260 mld. euro die de Duitse federale overheid de komende jaren in de verkeersinfrastructuur wil investeren is 50 mld. euro bestemd voor de aanleg en verbreding van wegen. Meer dan 140 mld. euro is gereserveerd voor onderhoud aan bestaande infrastructuur, waarvan 66 mld. euro voor wegen. Voor spoorwegprojecten is 34 mld. euro voorzien, voor waterwegen 5 mld. euro.

Related news

List of related news articles