Duitsland en Nederland: vaart achter militaire samenwerking

  • buitenland

Duitsland wordt medegebruiker van Nederlands grootste en nieuwste marineschip, het logistieke ondersteuningsschip Zr. Ms. Karel Doorman. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert en haar Duitse collega Ursula von der Leyen tekenden op 4 februari twee overeenkomsten voor verregaande samenwerking.

Dit gebeurde aan boord van de Karel Doorman, die ligt afgemeerd in Amsterdam. Het joint logistic support ship kan dienen als bevoorradingsschip, maar ook zware wapens vervoeren en complexe landingsoperaties met helikopters ondersteunen vanuit zee. In 2013 besloot Nederland het schip om financiële redenen alleen in dienst te nemen voor de bevoorradingsfunctie met een gereduceerde bemanning.

Defensie heeft vervolgens met internationale partners de mogelijkheden onderzocht voor medegebruik. Op deze manier kan het schip ook voor andere doeleinden worden ingezet. Deze mogelijkheid wordt nu met Duitsland uitgewerkt. Hennis: “Ik verwacht dat we in de toekomst ook met andere partners kunnen samenwerken op dit terrein.”

Een ander aspect van de maritieme samenwerking is de integratie van het Seebataillon van de Duitse marine in de Nederlandse Koninklijke Marine. Het Seebataillon bestaat uit enkele honderden militairen met speciale capaciteiten, zoals duikers, amfibische verkenners en mijnenexperts. Deze Duitse eenheid komt onder Nederlands bevel, zoals eerder Nederlandse eenheden onder Duits bevel zijn gesteld.

Tanks terug
Tegen de achtergrond van 2 Leopard 2A6-gevechtstanks op het helikopterdek bekrachtigden de ministers de integratie van 43 Gemechaniseerde Brigade in de Duitse 1 Panzerdivision. Dankzij deze samenwerking krijgt Nederland weer tanks tot zijn beschikking. Zo blijft de kennis en kunde behouden om op te treden met dit wapensysteem. Zo’n 100 Nederlandse militairen van de 43 Gemechaniseerde Brigade gaan met 18 Leopards een compagnie bemannen van een Duitse tankbataljon.

Gezamenlijke luchtverdediging
Vorige week al tekenden de buurlanden een overeenkomst die de banden aanhaalt qua grondgebonden lucht- en raketverdediging. De behoefte aan die capaciteit is sterk toegenomen door steeds meer uiteenlopende dreigingen vanuit de lucht. Zo richten ze onder meer een gezamenlijk opleidingsinstituut op en wordt de mogelijke integratie onderzocht van een Duitse eenheid in het Nederlandse Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando. Duitsland en Nederland gaan bovendien onderzoek doen naar luchtverdediging op de korte afstand.

Voortrekkersrol
Met de ondertekeningen van deze twee overeenkomsten verstevigen Duitsland en Nederland hun voortrekkersrol bij de Europese defensiesamenwerking. De overeenkomsten bouwen voort op in 2014 in gang gezette integratie van de luchtmobiele brigade in de Duitse Division Schnelle Kräfte.

Meer… EU2016NL

Related news

List of related news articles