Dumpverbod zwerfkeien in Noordzee

Dankzij het CDA wordt er rekening gehouden met de gevolgen voor de visserij door de acties van milieuactivisten, die zwerfkeien in de Noordzee dumpen. 

Minister Schultz heeft in haar reactie op de vragen van CDA woordvoerder Jaco Geurts aangeven om in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet een vergunningplicht voor het plaatsen van objecten in de territoriale zee en de Exclusieve Economische Zone op te nemen.

Het CDA pleit al langer voor het wettelijk toe zien op activiteiten zoals het dumpen van stenen in de Noordzee. In juni 2011 en mei 2015 zonk Greenpeace stenen af op de Klaverbank. Geurts: “het is gevaarlijk, provocerend en onterecht. Er is geen enkele aanleiding voor de acties van Greenpeace. Want met de visbestanden op de Noordzee gaat het goed.”

“Door de actie zijn vooral de vissers de dupe, doordat zij belemmerd worden in hun werk. De reactie van de minister is voor de visserij van groot belang. Het is goed dat naast de gevolgen voor het maritieme milieu nu ook rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de visserij wanneer objecten in zee worden geplaatst,” aldus Geurts.

Meer… CDA