Duurzaam Jacht wordt 12 mei gedoopt

Op 12 mei wordt Duurzaam Jacht gedoopt in het Droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis. Tijdens de doop zal initiatiefnemer Peter Hoefnagels de toekomstplannen van het Duurzaam Jacht onthullen, die zorgen voor een wereldprimeur in de watersport. Vanaf de tewaterlating van het casco is hard gewerkt om Duurzaam Jacht af te bouwen. Tijdens de eerste proefvaart zeilde het energieneutrale jacht al snel op rompsnelheid, terwijl een schroef de accu’s stond te laden. In april is met gasten het jacht van Friesland naar Hellevoetsluis gevaren, waar het 12 mei feestelijk wordt gedoopt.

Duurzaam Jacht is een energieneutraal / CO2-neutraal zeiljacht dat laat zien dat iedereen duurzaam kan varen. Peter Hoefnagels, de initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Schone Golf: “vanaf het ontwerp is nagedacht hoe het jacht duurzaam gaat varen. Tijdens de proefvaart hebben we gemerkt hoe fijn dat in de praktijk is. Het was natuurlijk wel spannend om te zien of het jacht echt in staat is zijn eigen energie op te wekken, maar tijdens de proefvaart en maiden trip zijn alle verwachtingen overtroffen.” Het Duurzaam Jacht wekt zijn eigen energie op met zonnepanelen en elektromotoren die ook als hydro generator werken doordat ze worden aangedreven voor de meedraaiende schroeven. Zo wordt voldoende energie in de accu’s opgeslagen om energieneutraal te kunnen varen. Al vraagt het duurzaam varen ook aan de gebruikskant wel aanpassingen. Hoefnagels: “Er zijn meters aan boord waardoor je als gebruiker snel ziet wat je nu eigenlijk aan energie gebruikt en wat er wordt opgewekt. Daar krijgen mensen oog voor. Je realiseert je ineens hoeveel energie plankgas varen kost, in vergelijking tot halfgas varen. Terwijl je plankgas nog niet eens zo veel harder gaat. Met dit soort kennis krijg je er aardigheid en plezier in. Vooral als je daarmee bezig bent terwijl je de natuur beleeft. In harmonie met de omgeving.”

Na de doop zal het jacht in 2015 en een deel van 2016 in Nederland op de Wadden- en Noordzee varen en kan iedereen die wil meevaren.

Het project is een initiatief van Stichting Schone Golf en wordt ondersteund door 45 sponsors, voornamelijk uit de watersportsector, die tekenden voor de sponsoring van materiaal en diensten. Een team van vrijwilligers werkte aan de bouw van het jacht en het project.

Meer… Duurzaamjacht.nl