Duurzaam Vissersschip MDV 80 % brandstofbesparing

Stichting Masterplan Duurzame Visserij presenteerde zaterdag 13 februari de eerste resultaten van vissersschip MDV 1. Duurzame visserij met een positief verdienmodel.

Verdienmodel
Eerste resultaten laten 80% brandstofbesparing zien ten opzichte van traditionele schepen in 2010. Het gemiddeld verbruik van het MDV schip is gemiddeld 6700 liter per visweek. De kosten voor onderhoud en verwerking aan boord is lager. Het vissersschip MDV-1 laat met de huidige gasolieprijzen en visprijzen een positief resultaat zien. Een terugverdientijd van 8 jaar is reëel. Ook bij een hogere gasolieprijs laat MDV-1 nog een positief resultaat zien.

MDV 1
Het schip wordt voortgestuwd door een dieselelektrische aandrijving. “Als we liggen te vissen is het net alsof je thuis op de bank zit”, vertelt de schipper. Dit lage geluidsniveau zorgt ervoor dat de bemanning beter uitgerust thuiskomt. Sommige dingen moeten nog verder verfijnd worden. MDV 1 vist bijvoorbeeld met een compleet nieuwe vangstmethode, de twinrigpuls. Daarbij zweeft het net boven de bodem en wordt de vis opgeschrikt door elektrische pulsjes. De bemanning zoekt verder naar de manier om de nieuwe scholstripmachine en sorteermachine optimaal in te kunnen zetten. De machines zorgen voor betere werkomstandigheden en betere kwaliteit Noordzeevis.

Milieu
MDV 1 vangt voornamelijk tong en schol. Masterplan Duurzame Visserij zoekt de juiste verhouding tussen groei, milieu en samenleving. Het MDV schip is kleiner, lichter, gebouwd met duurzame materialen en met een efficiënte energieopwekking. Daarmee is de impact op het milieu kleiner. Passend bij de klimaatdoelstellingen van de overheid laat een berekening van wetenschappelijk bureau IMARES zien dat bij een transitie naar 50 schepen een besparing van ca. 150 kiloton CO2 per jaar mogelijk is.

MDV in het onderwijs
Het MDV schip is een inspiratie voor jonge vissers in de klas. Duurzaamheid, visserij-economie, ecologie, communicatievaardigheden en milieu. Leerlingen worden uitgedaagd over ecologische en economische duurzame toekomst na te denken.