EBN omzet daalt fors, gassector onder druk

De omzet van EBN daalde met 27% naar € 4,8 miljard ten opzichte van 2014. Oorzaken hiervoor zijn de lagere productie uit het Groningenveld, de kosten voor het repareren en versterken van Groningse huizen en de lagere gerealiseerde prijzen. EBN droeg in 2015 € 2,1 miljard euro af aan de enige aandeelhouder, de Nederlandse Staat (2014: € 4,9 miljard).

Belangrijkste resultaten:

  • € 4,8 miljard omzet
  • € 2,1 miljard afdrachten aan de staat
  • € 567 miljoen investeringen
  • 30 boringen, 5 op land, 25 op zee
  • Succesvolle ontwikkeling van 12 nieuwe velden

In 2015 werden 30 boringen gezet, waarvan 5 op land en 25 op zee. Tevens werden 12 nieuwe velden succesvol tot ontwikkeling gebracht. EBN investeerde € 567 miljoen in exploratie en de ontwikkeling van nieuwe velden in Nederland. De omzet bedroeg € 4,8 miljard over 2015.

De overheid streeft naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. In de transitie naar meer hernieuwbare energie speelt aardgas de komende jaren een grote rol. EBN onderschrijft de lijn van het in januari verschenen energierapport ‘Transitie naar Duurzaam’. Van Hoogstraten: “De stip op de horizon is ook voor EBN een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Om dit te kunnen bereiken, is winning van aardgas in de komende jaren nog nodig. Ik ben ervan overtuigd dat EBN een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Het is hiervoor essentieel om de rol van gas(winning) in de energietransitie te onderkennen.”

 

Related news

List of related news articles