ECO² Inland Vessel project op koers in het verduurzamen van de binnenvaartsector

  • binnenvaart

In mei vorig jaar werd het ECO² Inland Vessel project aangekondigd, gesubsidieerd door de EU en waarbij Wärtsilä optreedt als coördinerend partner. Precies een jaar na de bekendmaking van het project zijn alle vier de projectschepen gecontracteerd. Binnen het project doet Wärtsilä samen met ondernemers en kennisinstituten onderzoek naar verschillende groene voortstuwingsconcepten om de binnenvaart als transportmethode milieuvriendelijker te maken. Twee van de vier concepten zijn gebaseerd op dual fuel (DF) motoren waarmee binnenvaartschepen voor 95 tot 99% op LNG (ofwel vloeibaar aardgas) kunnen varen. Het laatste contract werd onlangs getekend door Danser Group die een opdracht verstrekte voor het leveren van twee 6L20DF (dual fuel) motoren voor de bestaande ‘Eiger Nordwand’. De ‘Eiger-Nordwand’ is het eerste binnenvaartschip in Nederland dat voor LNG omgebouwd wordt en is bovendien het eerste Nederlandse containerschip dat op vloeibaar gas gaat varen. Het ECO² Inland Vessel project loopt tot en met 2014.

De dual fuel motoren die Wärtsilä aan Danser Group levert, zijn onderdeel van een turn-key overeenkomst waarin ook de LNG tank, Cold Box en de inbouw zijn opgenomen. De motoren zijn speciaal ontwikkeld voor LNG. De Wärtsilä motoren worden begin 2014 ingebouwd in de ‘Eiger-Nordwand’, een bestaand container-koppelverband van Danser Group. De beproefde techniek en de snelheid van leveren waren voor Danser Group van doorslaggevend belang om voor Wärtsilä te kiezen. De dual fuel motoren van Wärtsilä hebben hun diensten met ruim 7 miljoen draaiuren in de afgelopen 10 jaar bewezen. Wärtsilä is de enige motorenfabrikant wereldwijd die dual fuel motoren met inspuiting van slechts 1-5% gasolie mogelijk maakt. De motoren kunnen ook volledig op gasolie varen. De nieuwe motoren, LNG tank en Cold Box worden door Koedood Dieselservice ingebouwd. De ‘Eiger-Nordwand’ gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 opnieuw in de vaart.

Overige pilotschepen binnen ECO2 Inland Vessel
In het kader van het ECO2 Inland Vessel programma ontwikkelt Kooiman Groep samen met Thyssenkrupp Veerhaven en Wärtsilä een nieuw type duwboot met vier Wärtsilä 6L20DF motoren. Een derde pilot binnen het ECO2 Inland Vessel project voert Koedood Dieselservice uit in samenwerking met Wärtsilä. Dit betreft een hybride voortstuwing (een combinatie van reguliere dieselmotoren en elektromotoren) in de Goblin, een drogeladingschip van Scheepvaartbedrijf W.H. Vranken uit Maasbracht. Dit schip gaat naar verwachting medio 2013 in de vaart. Wärtsilä en de Duitse Reederei Deymann rusten in het kader van een vierde pilotschip binnen het ECO2 Inland Vessel programma een binnenvaarttanker uit met een reguliere Wärtsilä 6L20 CCR2 motor voorzien van een water-gasolie emulsiesysteem waarmee de NOx-uitstoot fors wordt gereduceerd.

Achtergrond ECO² Inland Vessel
Wärtsilä heeft samen met een aantal innovatieve bedrijven en organisaties een consortium gevormd onder de naam ECO² Inland Vessel. Het doel van dit consortium is om te onderzoeken welk voortstuwingssysteem (motor en schroef) voor welk vaarprofiel het meest effectief, efficiënt en milieuvriendelijk is. Daardoor kan de binnenvaartsector schoner en kostenefficiënter worden. Wärtsilä treedt hierbij namens alle deelnemende partners op als coördinerende partij. Het ECO² Inland Vessel project wordt in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Nederlandse en Duitse grensregio’s. Het ECO² Inland Vessel project loopt tot en met 2014.

Dual fuel motoren van Wärtsilä hebben hun diensten in de afgelopen 10 jaar bewezen. Deze ervaringen worden via het ECO² Inland Vessel project beschikbaar gesteld voor de binnenvaartsector. Met de dual fuel motor van Wärtsilä wordt het mogelijk om voor 95 tot 99% op LNG te varen in een opstelling waarbij de motor direct aangesloten is op de schroef.

Om van belang te zijn voor de wereldwijde binnenvaartbranche als geheel, omvat het ECO² Inland Vessel project ook onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante factoren zoals vaargebied, vracht, scheepslengte en vaarprofiel. Nadat de projectschepen in de vaart gaan, worden de prestaties van deze schepen tijdens de looptijd van het project nauwlettend gevolgd. Deelnemers aan het ECO² Inland Vessel project zijn naast Wärtsilä: Koedood Dieselservice, Danser Group, De Kooiman Groep, Reederei Deymann, TeamCo Shipyard BV, Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart, TNO, DST en de Hochschule Emden-Leer. Zie ook: www.maritim-de-nl.eu.

Meer… Wärtsilä

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten