Economische groei smeerolie voor vraag naar cyclische grondstoffen

  • binnenland

De prijzen van cyclische metalen stijgen naar verwachting in 2015. Ook de olieprijs zal gaan stijgen, maar blijft lager dan in 2013 en 2014. Deze relatief lagere olieprijs zal een stimulans zijn voor de groei en vraag naar grondstoffen.

Industriële bedrijvigheid zorgt voor grotere vraag cyclische grondstoffen
ABN AMRO verwacht dat de prijzen van cyclische metalen in het komende jaar zullen stijgen. Dit is een gevolg van de grotere industriële bedrijvigheid, de aantrekkende productie van auto’s – met name in de Verenigde Staten en Azië – en het herstel in de bouwsector. De prijzen voor goud, staal, ijzererts en cokeskolen zullen waarschijnlijk juist dalen door een productieoverschot, grote voorraden en een relatief zwakke internationale vraag. De prijzen voor basismetalen zullen vanaf het huidig niveau toenemen, maar de druk van de verwachte groeivertraging van de Chinese economie blijft bestaan. Hoewel ABN AMRO denkt dat de goudprijs in 2015 en 2016 onder druk zal staan, verbeteren de vooruitzichten voor zilver, platina en palladium. De prijzen in de markt voor ferro-metalen blijven zwak, met name in de ijzer- en staalindustrie.

Olieprijs herstelt, maar blijft op relatief laag niveau
Sinds de piek in juni 2014 hebben veel grondstofprijzen terrein moeten prijsgeven. De sterke daling van de olieprijs is hieraan debet. Zo zijn de olieprijzen in slechts enkele maanden ruim gehalveerd. De belangrijkste oorzaak hiervan is het aanhoudende overaanbod van olie. ABN AMRO denkt dat de olieprijs in de komende maanden zal herstellen, omdat er meer sprake zal zijn van evenwicht in de markt. De olieprijs blijft echter relatief laag in vergelijking met de gemiddelde olieprijs in 2013 en 2014. Dit zal in de komende jaren ook effect hebben op de prijzen van andere grondstoffen. Zo is de productie van basis- en edelmetalen energie-intensief en zullen de relatief lagere oliekosten het kostenniveau verlagen.

Positieve prijseffecten grondstoffen door lagere olieprijzen
De lagere olieprijs geeft een impuls aan de economische groei, wat weer een positief effect heeft op de vraag naar grondstoffen. Gasprijzen blijven laag nu de hoge voorraden een stijging van de vraag gemakkelijk kunnen opvangen. Overaanbod en loskoppeling van de olieprijs zullen de Europese gasprijzen in deze neerwaartse trend houden. Ook drukken de lagere olieprijzen de prijzen van suiker, wat nog wordt versterkt door het feit dat deze markt, net als de markt voor granen, wordt gedomineerd door overaanbod. Hoewel de prijsontwikkeling voor granen in het algemeen nog zwak is, komt deze markt volgens ABN AMRO wel in rustiger vaarwater en lijken de prijzen te stabiliseren.

Meer… ABN AMRO 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten