ECT start pilot met vaste venstertijden voor binnenvaart

  • binnenland

Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) wil de dienstverlening aan barge operators verder uitbreiden en beter inspelen op de verschillende marktsegmenten van de binnenvaart. In januari 2018 start er een pilot met zogenaamde ‘fixed windows’ voor binnenvaartschepen met grote call-sizes. Bij een geslaagde pilot gaat ECT deze service aan de markt aanbieden.

De fixed windows zijn bedoeld voor barge operators die in staat zijn om met een grote hoeveelheid te lossen en te laden containers direct één van ECT-terminals aan te lopen. Voor barge operators die deze mogelijkheid niet hebben, blijft de reguliere werkwijze van kracht of er kan gekozen worden voor het Barge Transferium Maasvlakte.

Aan de pilot, die in principe drie maanden zal duren, doet een drietal binnenvaartcombinaties mee: HTS Intermodaal, de combinatie CCT Moerdijk, Barge Terminal Tilburg en de combinatie Contargo, Haeger & Schmidt, European Gateway Services. De voorwaarden hebben, naast de grootte van de call-size, betrekking op het vaarschema in Rotterdam, het kunnen garanderen van vaste wekelijkse calls, punctualiteit en gegevensuitwisseling. Onderdeel van de pilot vormt ook de vraag of een meer commerciële relatie bijdraagt aan het verbeteren van de container binnenvaart.

Leo Ruijs, CEO van ECT: “Met deze pilot, die we hopelijk succesvol kunnen omzetten naar een nieuwe service, bieden we de markt opnieuw een keuzemogelijkheid. Fixed windows en het Barge Transferium Maasvlakte zijn naast de gewone binnenvaartafhandeling services waarmee we recht doen aan de diversiteit binnen de container binnenvaart. De barge operator krijgt keuzes op basis van zijn eigen mogelijkheden. Tevens willen we met deze nieuwe services een volwassen klantrelatie aangaan met de container binnenvaart.”

Photo:

Related news

List of related news articles