Een duurzame ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied

Het Havenbedrijf Amsterdam vindt dat alle gemeenten rond het Noordzeekanaalgebied moeten meewerken aan een gezamenlijke visie voor de ontwikkeling van het gebied van IJmuiden tot het nieuwe Eye fotomuseum.

De haven moet in de visie van het havenbedrijf op termijn verder worden uitgebreid richting de Houtrakpolder of de Wijkermeerpolder. Met werkgelegenheid als argument verdedigt zij het ruimtebeslag van fossiele energiedragers als olie- en kolenoverslag. Milieuoverlast en risico zijn voor de haven van minder belang.

Meer… Milieufederatie Noord-Holland