“Een zee van Mosselen” – Nieuw handboek over mosselbanken

  • binnenland

Tijdens het Symposium “Over leven in de Waddenzee” te Leeuwarden op 16 april a.s. wordt het eerste exemplaar van “Een zee van Mosselen” aangeboden aan een van de beheerders in het Waddengebied. Dit Handboek ecologie, bescherming, beleid en beheer van mosselbanken in de Waddenzee is een product van het Waddenfondsproject Mosselwad.

Meer… Wageningen UR 

Related news

List of related news articles