Eerste blockchain container verscheept naar Rotterdam

De eerste papierloze, onmiddellijk gefinancierde en volledig, van deur tot deur traceerbare container uit Korea is met DELIVER (een op blockchain werkend platform) afgeleverd in het warehouse van Samsung SDS in Tilburg via de haven van Rotterdam.

Eerste blockchain container verscheept naar Rotterdam Foto Port of Rotterdam
Eerste blockchain container verscheept naar Rotterdam Foto Port of Rotterdam

ABN AMRO, de haven van Rotterdam en Samsung SDS hebben bewezen dat blockchaintechnologie interoperabiliteit mogelijk maakt en hebben aangetoond dat de integratie van traceerbaarheidssystemen voor containers, de verwerking van de benodigde vrachtpapieren en de financiering volledig papierloos binnen een vertrouwde en veilige omgeving uitgevoerd kunnen worden.

Nieuwe technologie zoals blockchain heeft de potentie om integraal ketenbeheer volledig over te nemen en traditionele werkwijzen om te gooien. Zoals een “proof of concept” heeft aangetoond, is een integraal ketenbeheersysteem met papierloze integratie van fysieke, administratieve en financiële stromen nu daadwerkelijk uitvoerbaar. Het DELIVER-concept stimuleert automatisering van processen en biedt meerwaarde aan alle actoren in de toeleveringsketen.

Het DELIVER-concept

Het ‘proof of concept’ heeft laten zien dat DELIVER ondersteuning kan bieden aan toeleverketenoverstijgende zichtbaarheid van begin tot eind, voor multimodaal vrachtvervoer met oceaanschepen, vrachtwagens en binnenvaart met duwschepen, naast een verbetering in de toegang tot financiering.

De interoperabiliteit tussen fysieke en blockchainplatforms maakt een ecosysteem voor internationale handel mogelijk waarmee deelnemers aan de toeleverketen veilig commerciële, gevoelige en vertrouwelijke informatie kunnen delen, en eigendommen over kunnen dragen.

Robert van der Waal, Deputy President of Samsung SDS EU/CIS: “De eerste verzending die gebruik maakte van het platform gaf ons duidelijk inzicht in de mogelijkheden van implementatie op grotere schaal. Als ontvangende partij profiteerden wij van de rechtstreekse informatie en vroegtijdige beschikbaarheid van gedigitaliseerde vrachtbrieven. We kunnen onze processen op efficiëntere wijze herontwerpen en we kunnen direct reageren op betrouwbare gegevens en gebeurtenissen terwijl die nog plaatsvinden. Uiteindelijk versterkt dat ons dienstenaanbod aan de klant.

Edwin van Bommel van ABN AMRO: “Wij zetten sterk in op het helpen van onze klanten in hun proces om handelsstromen volledig te automatiseren. Alle partijen die betrokken zijn bij handelsstromen, zullen profiteren van effectieve controle, grotere efficiëntie, transparantie en traceerbaarheid.’’

Barge Terminal Tilburg was de logistieke dienstverlener die het vervoer van de zeecontainer tussen de haven van Rotterdam en het magazijn in Tilburg organiseerde en uitvoerde.

Volgende fase van project DELIVER

Nu de fase van ‘proof of concept’ achter de rug is, hebben de partners ABN AMRO, de haven van Rotterdam en Samsung SDS een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de volgende fase van het project DELIVER.

Het doel van deze nieuwe fase is de uitvoer van proefprojecten met verschillende verladers uit verschillende sectoren, werkzaam op verschillende handelsroutes. Het uiteindelijke doel is het opzetten van een open, onafhankelijk en globaal platform voor de vrachtscheepvaart. Dit zal de transparantie en efficiëntie van toeleverketens verbeteren en op de lange termijn mogelijk leiden tot miljoenen euro’s aan kostenbesparingen.

Over DELIVER

DELIVER is een pionier binnen het integraal ketenbeheer, mogelijk gemaakt door blockchain. DELIVER is veel meer dan een technologie. Het is een hechte gemeenschap van verladers, logistieke dienstverleners, autoriteiten en banken die geïntegreerd zijn in en werken met DELIVER om de snelheid, het gemak en de flexibiliteit van wereldwijd handelen te verbeteren. Elk bedrijf maakt slechts een keer een verbinding en is vervolgens automatisch verbonden met velen. Dat is de kracht van het netwerk. Het is een revolutionaire benadering: een globaal systeem ‘van de tap’, waarbij je kunt putten uit handelsnetwerken alsof het water uit de kraan is. Het bestaat al, het werkt al en het transformeert de manier waarop bedrijven aan de weg timmeren.