Eerste duurzame kerosine fabriek van Europa komt in Delfzijl

Het Nederlandse bedrijf SkyNRG gaat de eerste duurzame kerosine fabriek van Europa in Delfzijl bouwen. Dat kondigt het bedrijf in duurzame brandstof voor de luchtvaart samen met haar partners KLM, SHV Energy en Schiphol vandaag aan. Vanaf 2022 gaat de fabriek bijdragen aan een jaarlijkse afname van meer dan 250.000 ton CO2 in de luchtvaart.

Location SKYNRG kerosine fabriek Foto Groningen Seaports
Locatie SKYNRG kerosine fabriek. Foto, Groningen Seaports.

Hiermee vestigt zich wederom een fabriek in de Chemport Europe regio waar werk gemaakt wordt van het verduurzamen van onze economie. In het productieproces wordt gebruik gemaakt van groene waterstof. De fabriek past daarmee uitstekend in de ambities van Chemport Europe om waterstofhub van Europa te worden.

2,8 miljard investeren in emissievrije waterstof

Bedrijven en overheden in Noord-Nederland willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof, zoals vorige week bleek op een waterstofsymposium in Groningen.

Groningen Seaports is erg verheugd met de komst van SkyNRG naar Delfzijl. Directeur Cas König: “De komst van SkyNRG versterkt niet alleen onze positie als waterstofhub en energieregio in Europa, maar draagt eveneens bij aan de nationale klimaatdoelen. Bovendien verwachten we substantiële toename van logistieke bewegingen.”

“Grote stap naar groene industrie van de toekomst”

Patrick Brouns, gedeputeerde economische zaken provincie Groningen: “De vestiging van SkyNRG draagt fundamenteel bij aan een duurzame noordelijke economie en geeft een boost aan de werkgelegenheid voor onze inwoners. Het is een grote stap naar de groene industrie van de toekomst.”

SkyNRG kiest voor een duurzame vorm van waterstof, gemaakt uit water en windenergie, door een samenwerking aan te gaan met het groene waterstofproject van Nouryon en Gasunie. De fabriek past naadloos in het duurzame ecosysteem van Chemport Europe.

De fabriek is wereldwijd de eerste in zijn soort die speciaal voor vliegtuigbrandstof wordt gebouwd. Enkel rest- en afvalstromen van regionale industrieën, zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet, vormen de grondstoffen voor de fabriek. Zowel duurzaamheid van de keten als de bijbehorende producten worden geborgd door certificering vanuit de Roundtable on Sustainable Biomaterials, de hoogste certificeringsstandaard voor biobrandstoffen.

SkyNRG, gesteund door EIT Climate-KIC, brengt met de komst van deze fabriek en groot aantal pioniers samen, die stuk voor stuk gecommitteerd zijn aan de volgende fase van de ontwikkeling van deze supply chain: KLM, SHV Energy, Schiphol, Groeifonds, IFNN, EIT Climate-KIC, Groningen Seaports, Nouryon, Gasunie, Arcadis, Technip FMC, Haldor Topsoe, Desmet Ballestra, Susteen Technologies en MBP Solutions.