Eerste gemodificeerde Walrusklasse onderzeeboot te water

Donderdag 3 december is de eerste gemodificeerde onderzeeboot van de Walrusklasse in Den Helder te water gelaten: de Zr.Ms. Zeeleeuw. De onderzeeboot is nu gereed om in bedrijf te worden gesteld.

De tewaterlating is een belangrijke mijlpaal in het grootschalige instandhoudingsprogramma Walrusklasse (IPW). Nevesbu speelde als platform system integrator een belangrijke rol in dit project en was mede verantwoordelijk voor de engineering die nodig was om de inpassing van alle modificaties in de onderzeeboten (inclusief de nieuwe systemen) mogelijk te maken. Nevesbu heeft er samen met haar partners voor gezorgd dat alle subsystemen als één geheel functioneren.

Het IPW wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de onderzeeboten tot 2025 op hoog niveau operaties kunnen uitvoeren. De onderzeeboten moeten, om aan de nieuwe normen en de eisen van techniek te voldoen, compleet worden gemoderniseerd en voorzien van nieuwe apparatuur, kabels, leidingen en technologie. Een puzzel die vraagt om efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte en een doeltreffende inzet van de state-of-the-art technieken. In mei 2013 is het IPW officieel van start gegaan. Sindsdien hebben zo’n 110 tot 150 mensen gewerkt aan het grootschalige onderhoud van de eerste onderzeeboot. De volgende mijlpaal vindt eind maart 2016 plaats; dan moet de onderzeeboot gereed zijn om naar zee te gaan. De Zr. Ms. Dolfijn is de eerstvolgende onderzeeboot die wordt opgeleverd.