Eerste groep zwanen losgelaten uit zwanenopvang

Zaterdag 14 juli zijn bij Oude Tonge de eerste zwanen losgelaten uit de tijdelijke opvanglocatie bij de Maeslantkering in Hoek van Holland. Hier verblijven zwanen die besmeurd zijn geraakt met zware stookolie van de tanker Bow Jubal van Odfjell die 23 juni tegen een steiger in de Rotterdamse Petroleumhaven botste.

De zwanen behoren tot een groep van 500 zwanen die de afgelopen weken door een grote groep vrijwilligers intensief zijn verzorgd. De zwanen hebben een zorgvuldig traject doorlopen en zijn aangesterkt. Ze zijn grondig gewassen en daarna konden zij zichzelf weer waterdicht maken in speciale buitenzwembaden. De aankomende tijd worden er steeds meer groepen gezonde zwanen uitgezet.

Minister Cora van Nieuwenhuizen: ‘Heel veel mensen hebben met hart en ziel gewerkt om de zwanen op te vangen en te verzorgen. Ik ben blij dat de eerste zwanen nu weer uitvliegen. Diepe buiging voor de vrijwilligers en specialisten. Bedankt!’

Loslaatgebieden van de zwanen 
De locaties in het Benedenriviergebied waar de zwanen worden losgelaten zijn gekozen in nauw overleg met specialisten en Staatsbosbeheer. De locaties zijn gecheckt op waterkwaliteit en aanwezigheid van voedsel. Ook is gekeken of er niet te veel recreatie of scheepvaartverkeer in de buurt is zodat de vrijlating zorgvuldig kan gebeuren zonder verstoring. In de uitgekozen gebieden zijn grote groepen zwanen aanwezig. Zeer waarschijnlijk sluit de nieuwe groep zwanen zich hierbij aan. Bovendien is een deel van de zwanen in de rui. Omdat ze dan hun slagpennen verliezen, kunnen ze tijdelijk niet vliegen. Hoewel de gebieden met zorg gekozen zijn, kan niet volledig worden uitgesloten dat een zwaan terugkeert naar de Rotterdamse haven.

Tijdelijk opvangcentrum bij de Maeslantkering
Rijkswaterstaat draagt zorg voor de getroffen vogels bij calamiteiten op het water op het moment dat de reguliere dierenopvang in de regio de opvang niet meer aankan. Twee dagen na de aanvaring is besloten tot het opzetten van een tijdelijk opvangcentrum bij de Maeslantkering in Hoek van Holland, en eind juni was de opvang volledig operationeel. Van de 500 zwanen in de tijdelijke opvang zijn er al 375 gewassen en die worden door experts en vrijwilligers verzorgd in de buitenzwembaden totdat ze vrijgelaten kunnen worden. De resterende 125 zwanen zullen snel volgen is de verwachting.

Schoonmaken gaat nog maanden duren, dieren blijven aankomen bij noodopvang
Het Havenbedrijf heeft alle olie in het water opgeruimd. Het schoonmaken van de vervuilde oevers en kades in het Botlekgebied gaat naar verwachting nog enige maanden duren. Voor de zwanen is er minder groot gevaar waar de olie verhardt is. Gemiddeld worden nog vier zwanen per dag aangeleverd bij de noodopvang. Twee keer per week verkennen ecologen het gebied. Daaruit blijkt dat er zich slechts nog licht vervuilde dieren bevinden. Die lopen geen gevaar voor hun overleving, en worden vanuit dierenwelzijnsoogpunt met rust gelaten. Zolang niet alle olie is opgeruimd, blijft er een kans dat er nieuwe gevallen ontstaan. Daarom zullen ecologen de komende maanden periodiek de zwanenpopulatie in het gebied blijven monitoren. Het aanmeldformulier op de site van Rijkswaterstaat om besmeurde zwanen te melden blijft ook bestaan.