Eerste sleepboot in de haven van Rotterdam gebunkerd met GTL

PropontisGTL

Als eerste sleepboot in Nederland vaart de SMIT Elbe van Boskalis op Shell GTL in de haven van Rotterdam.

GTL staat voor gas-to-liquids. Het is een vloeibare brandstof die gemaakt is van aardgas dat is omgezet tot synthetische diesel. Met deze brandstof worden veel minder stikstofoxiden, zwaveloxiden, fijnstofdeeltjes en zwarte rook geproduceerd dan bij standaard diesel.

De SMIT Elbe zal ongeveer een half jaar op GTL gaan varen om na te gaan of het gebruik van de brandstof, zonder aanpassingen aan de motoren, tot een flinke emissiereductie zal leiden. Geregeld zullen er emissiemetingen aan boord uitgevoerd gaan worden. De proef kan ook interessant zijn voor de emissiereductiedoelstellingen van de Rotterdamse haven.

De proef past in de energie- en CO2-reductie-activiteiten van Boskalis in Nederland.

Meer… Boskalis