Eerste stap gezet voor offshore zonne-energiepark in Noordzee

Een consortium van Tractebel, Jan De Nul Group, DEME, Soltech en Universiteit Gent lanceren een innovatief project van zonnetechnologie op zee. De partners zijn er van overtuigd dat fotovoltaïsche zonnepanelen op zee één van de belangrijkste bronnen van groene energie zijn voor de toekomst. Als de offshore zonne-energie, aquacultuur en offshore windenergie gecombineerd worden, dan wordt de beschikbare ruimte efficiënter gebruikt.

Zonnepanelen op zee binnenkort een realiteit Foto Jan De Nul pb 18-7-2019
Zonnepanelen op zee binnenkort een realiteit

Een gezamenlijk initiatief van de industrie en de overheid

Het consortium is onder leiding van Tractebel opgericht in het kader van de Vlaamse Blauwe Cluster en wordt sterk ondersteund door VLAIO. Het project heeft 2 miljoen euro tot zij beschikking van de industrie en overheidssteun. Het consortium wil nieuwe concepten ontwikkelen en testen uitvoeren in het laboratorium en in de praktijk om zo de eerste stappen te zetten in de richting van de commercialisering van de technologie.

Als eerste offshore zonne-energieparken in de Noordzee

De partners van het consortiums zijn de eersten in België die onderzoek doen naar deze oplossing voor offshore zonne-energie. Het is hun ambitie om als eerste offshore zonne-energieparken op te zetten in de Noordzee, eventueel in combinatie met windparken en/of aquacultuur. Op die manier positioneren de partners zich binnen deze nieuwe en snel evoluerende markt.

Offshore zonnetechnologie op zee logische volgende stap op energiemarkt

Als de kostprijs van de technologie voor fotovoltaïsche zonne-energie blijft dalen, dan is de evolutie naar offshore toepassingen de logische volgende stap. Na drijvende zonnepanelen op meren, dammen en offshore toepassingen in lagunes en andere beschutte omgevingen.

Factoren zoals beperkte beschikbaarheid van land, grootschalige standaardisering en het ‘Not in my backyard’ effect gaan waarschijnlijk bijdragen aan de groei van de markt voor offshore zonne-energie volgens het consortium. Net zoals dat het geval was voor windenergie. Die uitbreiding kan in het algemeen gezien worden als een stap richting voor verdere ontwikkeling van de Blauwe Economie die steden op het water, offshore energiehubs en meer stimuleert.

Een uitdagende omgeving

Zonne-energie toepassen in een ruigere offshore omgeving zorgt ervoor dat de bestaande fotovoltaïsche zonnepanelen aangepast moeten worden om bestand te zijn tegen zout water, sterke stromingen en hoge golven. En er moet een drijvende structuur ontworpen worden die een kosten competitieve oplossing toelaat. Ten slotte wordt ook de integratie van de drijvende zonnepanelen in het ecosysteem onderzocht, zodat de impact zoveel mogelijk beperkt wordt.

Over het Consortium

Tractebel is een gerenommeerde partij in engineering voor fotovoltaïsche technologie en offshore engineering en DEME en Jan De Nul zijn uiterst ervaren in werkzaamheden op zee en betrokken bij de ontwikkeling en installatie van windparken. Soltech is expert in gespecialiseerde fotovoltaïsche zonnepanelen en de Universiteit Gent is één van de toonaangevende kenniscentra in offshore engineering, aquacultuur en ecosysteemstudies.

Related news

List of related news articles