Eerste twee IdeeCafé’s een feit

  • binnenland

Op dinsdag 20 november en 4 december hebben de eerste twee IdeeCafé’s plaatsgevonden in de Duurzaamheidsfabriek op het leerpark in Dordrecht. Het IdeeCafe is een initiatief van de Maritieme Campus, een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs, overheid en kennisinstellingen uit de Zuidvleugel. De gezamenlijke ambitie is om de innovatiekracht van de maritieme sector in de brede regio te versterken en te zorgen voor voldoende technisch talent. IdeeCafe’s zijn bijeenkomsten waarin (mkb-)ondernemers ideeën uitwisselen en kennis delen. Hierdoor kan een pril idee uitgroeien tot een kansrijk concept.

De eerste twee IdeeCafe’s stonden onder leiding van Dominique Bronzwaer, Directeur Integraal Ondernemen Drechtsteden en Harald Feijth, Syntens Innovatie Centrum. Er kwamen gemiddeld zo’n 22 deelnemers op af. Allen representeerde zij diverse maritieme bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties als de gemeente Dordrecht en bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Het derde café wordt eind dit jaar, 20 december, nog gehouden en georganiseerd door PMI.

Verloop IdeeCafe’s
Het eerste IdeeCafé droeg de naam ‘Stevelductie’. Dominique Bronzwaer benadrukte na het welkom heten in het kort het ontstaan en het bestaansrecht van de maritieme Campus met haar initiatiefnemers en haar doelen. Duidelijk werd de noodzaak om verbindingen te leggen en samen te werken om tot innovaties te komen.
Ter illustratie werd een korte videofilm getoond over een oorspronkelijk in de maritieme sector opererend bedrijf, dat in een Innovatie Prestatie Contract (2011) door samen te werken en verbindingen te leggen is gekomen tot een zeer succesvolle innovatie.

De heer Aad van den Ende, initiator en bedenker van het concept van het Stevelduct, vervolgde de bijeenkomst en liet toehoorders kennismaken met het begrip Stevelductie. Het Stevelduct is geïnspireerd op een samenvoeging van twee in onbruik geraakte technieken, te weten die van het aquaduct en die van het stevelen. Het Stevelduct moet een emissieloos alternatief vormen voor de reeds bestaande modaliteiten over land en binnenwater op de route Maasvlakte 2 tot Duisburg.

Na een inspirerende toelichting (ook te zien op youtube) was het aan de toehoorders de beurt om mee te denken over het doel van de bijeenkomst, de realisatie van een prototype van het stevelduct.

Onder het genot van een drankje werd vervolgens onderling en vanuit diverse disciplines gediscussieerd over de (on)mogelijkheden van het idee. Technisch en theoretisch is het meer dan interessant maar is het economisch haalbaar en wat zullen de maatschappelijke kosten zijn? Wie zijn de belanghebbenden en aan welke schaal wordt gedacht voor het prototype? Welke subsidiemogelijkheden bestaan er en is de geconstateerde vraag ook nog na 20 jaar reëel? De aanwezige ondernemers hebben unaniem aangegeven mee te willen helpen zoeken naar stakeholders om de eerste stap te maken in de realisatie van een prototype.

Op 19 februari staat een vervolgbijeenkomst gepland over het onderwerp Stevelductie.

In het IdeeCafé op 4 december met als thema Business Innooovatie, vertelt John Heijblom, Directeur Travel Vision, over zijn succesvolle business innovatie, hoe hij in samenwerking met anderen en in stappen van idee tot succes is gekomen. Stefan Morssink van Syntens heeft de genomen stappen van Heijblom naast een door Syntens ontwikkeld theoretisch model gelegd, de Klant-Ervaringscircel, wat in een verhelderend verhaal resulteerde.

Aan het eind van de middag was iedereen het eens over de conclusie. Je kan het Ei van Columbus hebben ontdekt maar daarmee ben je er nog niet. Het business model bepaalt doorgaans het succes van het idee. Dit werd door Heijblom nog eens bevestigd vanuit zijn recente ervaring met business innovatie.

Het sleutelwoord ‘klantwaarde’ is een rode draad in het business model zegt Stefan Morssink. De totale waarde van het idee wordt niet alleen bepaald door functionaliteiten en economische waarde maar zeker ook door emotionele en sociale waarde. Dat is tevens de boodschap voor het MKB van deze middag; als je business wilt innoveren zul je moeten blijven ontdekken, organiseren en ontwikkelen en je de vraag stellen waar je waarde creëert.

Een geanimeerde borrel met aansluitend buffet in het restaurant van het Leerpark besloot de beide succesvolle IdeeCafé’s. Er blijkt bij de deelnemende ondernemers een duidelijke behoefte tot het delen van kennis, het uitwisselen van ideeën en een behoefte aan een vervolg op de Café’s. De Cafe’s geven hiermee een impuls aan de regionale maritieme innovatiekracht.

Op 20 december vindt het derde IdeeCafé plaats in de Innovation Dock van de RDM Campus in Rotterdam met als thema ‘Slimme en Schone Maritieme Techniek’.

Meer… Integraal Ondernemen Drechtsteden  

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten