Eerste van drie nieuwkomers voor Jan De Nul opgeleverd

Jan De Nul Group heeft 3 offshore bevoorradingsschepen gekocht en laat deze door scheepswerf PaxOcean in Singapore ombouwen tot zeevarende waterinjectiebaggerschepen (Water Injection Dredger of WID). ‘Giovanni Venturi’, de eerste van de 3 wordt nu opgeleverd. De andere twee waterinjectiebaggerschepen ‘Henri Pitot’ en ‘Henry Darcy’ zijn nog in ombouw en worden later dit jaar worden opgeleverd. Giovanni Venturi wordt meteen gemobiliseerd naar zijn eerste project in Argentinië.

Water Injection Dredger 'Giobvanni Venturi'. Foto Jan De Nul.
Water Injection Dredger ‘Giovanni Venturi’. Foto Jan De Nul.

Na het recente nieuws over de bestelling van het gigantische offshore jack-up installatieschip Voltaire breidt Jan De Nul Group dus opnieuw zijn vloot uit met deze 3 waterinjectiebaggerschepen.

De WID’s zijn uitgerust met een waterinjectiesysteem met jetnozzles om water onder lage druk in de bodem te injecteren. Op die manier wordt het bodemmateriaal in suspensie gebracht en verplaatst het zich op een natuurlijke wijze, net boven de zeebodem, via natuurlijke sedimentstromen. De schepen zijn ook uitgerust met dynamische positionering (Dynamic Positioning of DP), deiningscompensatie voor stabiele werkomstandigheden op zee en dieselelektrische motoren die de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen.

Mobiel en flexibel

De schepen zijn kleiner dan traditionele baggerschepen, uiterst wendbaar en ze hebben een beperkte diepgang. Dit type baggerschip is perfect geschikt voor onderhoudsbaggerwerken in kleinere havens, en ook voor andere opdrachten zoals het nivelleren van de zeebodem voor installatiewerken of het dieper ingraven van pijpleidingen en kabels.

Milieuvriendelijke baggermethode

In tegenstelling tot de traditionele baggermethodes waarbij sedimenten opgebaggerd en vervoerd worden, wordt het bodemmateriaal bij waterinjectiebaggeren niet verwijderd. De injectie van water maken de sedimenten vloeibaar en de natuur zorgt voor het transport ervan. De sedimenten blijven in hun natuurlijke omgeving en verplaatsen zich alleen horizontaal, net boven de zeebodem. Dit proces heeft geen impact op de bovenliggende waterlagen. Doordat er geen hopper, bak of pijpleiding nodig is om de sedimenten te vervoeren, is waterinjectiebaggeren ook een kostenbesparende baggertechniek.