Eerste vrouwelijke commandeur bij Marine

Kapitein ter zee (KTZ) Jeanette Morang, in 1997 de eerste vrouwelijke commandant van een marineschip in Nederland, wordt komende vrijdag 14 juni als eerste vrouw bij de Nederlandse marine bevorderd tot commandeur. Wederom een belangrijke mijlpaal in 75 jaar geschiedenis van vrouwen bij Defensie.

In 1944, nu 75 jaar geleden, gingen de eerste vrouwen aan de slag bij de Nederlandse krijgsmacht. Eerst in aparte afdelingen, maar in 1981 hief de krijgsmacht deze afdelingen op en was de integratie van vrouwen een feit. Twee jaar later trad Morang in dienst als adelborst voor de zeedienst in de eerste lichting vrouwelijke adelborsten op het Koninklijk Instituut voor de Marine.

Rijke staat van dienst

KTZ Jeanette Morang doorliep een brede carrière, zowel binnen de Koninklijke Marine als bij andere defensieonderdelen met plaatsingen in binnen- en buitenland. Defensie omschrijft haar als een professionele, overtuigende en eigenzinnige officier met een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsbesef en doortastende persoonlijkheid. C-ZSK voorziet toekomstige functies voor haar in de volle breedte en heeft haar daarom voorgedragen voor bevordering tot commandeur.

Functie in Engeland

Met een kenmerkende, traditionele ceremonie krijgt Morang vrijdag in kleine kring haar ‘nieuwe strepen’. In de rang van commandeur vervult zij vanaf aankomende zomer drie jaar lang de functie van Deputy Chief of Staff Operations bij het NAVO Maritime Command te Northwood in Engeland.

Related news

List of related news articles