Eerste Waste-2-chemicals fabriek van Nederland in Rotterdam

  • binnenland

De ontwikkeling van een waste-2-chemicals fabriek in Nederland is een stap dichterbij gekomen. In een waste-2-chemical fabriek wordt vanuit restafval synthesegas gemaakt en vervolgens methanol geproduceerd. Een consortium bestaande uit AkzoNobel, Van Gansewinkel, Air Liquide, AVR en Enerkem onderzoekt samen met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Clean Tech Delta en InnovationQuarter de realisatie van deze fabriek in Rotterdam.

De nieuwe grondstoffenfabriek is gebaseerd op een technologie van het Canadese Enerkem. Restafval wordt via een specifiek vergassingsproces omgezet in synthesegas en methanol, een basisgrondstof voor de chemische sector. Methanol kan vervolgens worden omgezet in onder meer azijnzuur (voor bijvoorbeeld vezels en lijmen), verdikkingsmiddelen en dimethylether (schone drijfgassen). Deze stoffen worden nu nog vrijwel volledig uit fossiele bronnen gemaakt, waarvoor de geplande fabriek dus een duurzaam alternatief biedt.

Definitief besluit in eerste helft van 2017
Met deze stap breekt een nieuwe fase aan waarin gezamenlijk gewerkt gaat worden aan de optimalisatie en volledige haalbaarheid van de business case. Daarvoor moet  keuze gemaakt worden voor de exacte locatie binnen het Rotterdamse havencomplex en tevens wordt er gestart met het aanvragen van de benodigde vergunningen. Deze fase moet in de eerste helft van 2017 leiden tot een definitief besluit over de realisatie van de fabriek.

Belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en circulaire manier van produceren in het Rotterdamse havengebied
Als het consortium in 2017 over gaat tot de daadwerkelijke realisatie en bouw van de waste-2-chemicals fabriek is dit een nieuwe en belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en circulaire manier van produceren in het Rotterdamse havengebied. Het project past naadloos binnen de ambitieuze plannen binnen het Rijksbrede programma Circulaire Economie die Staatssecretaris Dijksma onlangs aan de Tweede Kamer stuurde. Het consortium ziet de waste-2-chemicals technologie als een toevoeging aan de bestaande recycling technieken. Bij de transitie naar een circulaire economie is, naast bronscheiding van afval en de conventionele recycling die we nu al kennen, de stap naar chemische recycling van groot belang.

Related news

List of related news articles