Eerste zeeschip bunkert LNG in Amsterdamse haven

Zeeschip Fure West, een chemicaliën- en olietanker van de Zweedse rederij FureTank, is op woensdag in de Amsterdamse haven gebunkerd met vloeibaar aardgas (LNG). Het is het eerste zeeschip dat in Amsterdam LNG bunkert. De bunkering vond plaats aan de Groene Kade in de Amerikahaven, de aangewezen locatie voor veilige truck-to-ship bunkering van LNG.

Fure West is het eerste zeeschip van FureTank dat is voorzien van een dual-fuel motor. De tanker uit 2006 werd recent omgebouwd om op LNG te kunnen varen. Maandagmiddag meerde het schip aan bij Oiltanking om te worden gelost, dinsdag voer het naar de Groene Kade voor de bunkering. Titan LNG, een Amsterdamse handelsonderneming in LNG, transporteerde met vijf tankwagens het vloeibare aardgas van de GATE-terminal naar de Amerikahaven en zorgde voor veilige bunkering.

LNG in Amsterdam
Al sinds 2013 kunnen binnenvaartschepen LNG bunkeren aan de kade in de Amerikahaven. Door een recente aanpassing kunnen nu ook zeeschepen er bunkeren. De faciliteit is onderdeel van de duurzaamheidsagenda van het bedrijf en van de visie om een metropolitane haven te worden die continu verbetert: sneller, slimmer én schoner.

Marleen van de Kerkhof, Rijkshavenmeester: ‘Het havenbedrijf zet volop in op verduurzaming van de scheepvaart. Die is nodig om een duurzaam antwoord te blijven geven op logistieke behoeften en regelgeving. Het faciliteren van veilige bunkeroperaties van steeds schonere scheepsbrandstoffen is hiervan een goed voorbeeld. Overigens is de Groene Kade nu nog een tijdelijke faciliteit. Met verschillende partners, zoals Titan LNG, kijken we naar een meer structurele bunkerfaciliteit, die ook veilig en efficiënt is. De bunkering van vandaag is een geslaagde eerste stap.’

Schonere scheepvaart met LNG
Met LNG als brandstof is de winst voor het milieu groot. Zwavel en fijnstof worden gereduceerd naar bijna nul en de uitstoot van stikstof wordt verminderd met 85-90 procent. Ook kan LNG broeikasgassen reduceren.