Einde aan onduidelijke regels binnenvaartvervoer

  • binnenland

Einde aan onduidelijke regels binnenvaartvervoer reefers & gevaarlijke stoffen ADN-Safety Committee in Genève positief over wijzigingsvoorstel CBRB en Transafe

De binnenvaart vervoert al jaren op een veilige manier koelcontainers, ook wel reefers genoemd. Deze vervoersstroom groeit, evenals het vervoer van gevaarlijke stoffen in containers. De combinatie van de ontstekingsbron aan de reefer en gevaarlijke stoffen in containers heeft de laatste jaren tot interpretatieverschillen van regelgeving geleid. Het gaat om een tegenstrijdige passage in het ADN(1) rond het vervoer van gevaarlijke stoffen en reefers in een schip. Daardoor is er bij handhaving diverse malen verbaliserend opgetreden. Op initiatief van Nederland en Duitsland heeft de ADN-werkgroep “Explosieveiligheid” de bestaande relevante voorschriften uit het ADN doorgenomen. Geconcludeerd werd dat deze voorschriften niet eenduidig zijn, en een grondige verbetering behoeven. Het CBRB heeft samen met Transafe dit wijzigingsvoorstel geschreven. Doelstelling was een einde maken aan onduidelijke regels.

Ontstekingsbron
In het voorstel van CBRB en Transafe worden mogelijkheden beschreven om gevaarlijke stoffen en reefercontainers veilig aan boord van een schip te vervoeren. Hierbij is ook gekeken hoe het in de zeevaart is geregeld. De elektrische installatie van een reefercontainer wordt als mogelijke ontstekingsbron gezien, tenzij deze van een EX-beschermd type is. In de praktijk komt dit laatste zelden voor. Er is gekeken naar de gevarenklassen van de ADN-goederen en afstanden die ten aanzien van de reefer, als mogelijke ontstekingsbron in de stuwagevoorschriften, kunnen worden opgenomen. De voorgestelde wijzigingen betreffen ADN 7.1.3.51.4 Elektrische inrichtingen en ADN 7.1.4.4 Samenladingsverbod.

Goedkeuring voorstel
Het voorstel is op 27 augustus gepresenteerd aan het ADN Safety Committee. Hiervoor is in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu dit animatiefilmpje gemaakt. In Genève is positief op deze verbetering van ADN-regels gereageerd. Naar verwachting zal de wijziging, met enkele geringe aanpassingen, in het ADN 2017 komen. CBRB: Nu al anticiperen op nieuwe regelgeving
Hoewel de nieuwe regels pas in 2017 in zouden kunnen gaan, pleit het CBRB ervoor eerder volgens de verbeterde regelgeving te werken. Er kan bijvoorbeeld anticiperend worden gehandhaafd tot inwerkingtreding van de nieuwe regels. Ook zouden landen afspraken kunnen maken voor de komende tweeënhalf jaar in een multilaterale overeenkomst.

Meer… CBRB 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten