Eindelijk onderhoud aan vaargeul Eemmeer

Sinds de jaren negentig bepleit de Werkgroep Zuidelijk Randmerengebied van het Watersportverbond bij Rijkswaterstaat een verbreding van de vaargeul door Eemmeer en Nijkerkernauw tot 150 meter, zoals dat reeds in IJmeer, Gooimeer en Nuldernauw werd gerealiseerd.

Bron: Watersportverbond, 26-04-2007;