Elektronische neuzen speuren naar afwijkende geuren

Vandaag is  in de Amsterdamse haven een netwerk van ‘eNoses’ feestelijk in gebruik genomen.  Deze elektronische neuzen signaleren 24 uur per dag veranderingen in de luchtsamenstelling.

Doel van het netwerk  van 41 eNoses is om beter zicht te krijgen op geurbronnen om zodoende de leefbaarheid rond de haven te vergroten. Afwijkende patronen  worden door de eNose  opgespoord zodat er meer inzicht komt waar en wanneer er een geur vrijkomt, wat de oorzaak is en welke actie moet volgen.

Boven bepaalde grenswaarden geeft de eNose een signaal af aan de centrale meldkamer van de Omgevings­dienst. Via een netwerk van sensoren is het mogelijk de herkomst van de geur te traceren. De Omgevingsdienst monitort de gegevens, koppelt vervolgens de data van de eNoses aan klachten van bewoners en probeert in samenwerking met de bedrijven hier iets aan te doen. Zo willen we de leefbaarheid van het gebied vergroten.

De initiatiefnemers Havenbedrijf Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,  Provincie Noord-Holland en havenbranchevereniging ORAM zijn blij met de eNoses in het havengebied. De emissies zijn de afgelopen jaren al aanzienlijk afgenomen door onder meer de invoering van dampretoursystemen bij alle olieterminals. Met behulp van de eNoses kan nu een volgende stap worden gezet.

Bij de opening van het netwerk in Ruigoord benadrukten de initiatiefnemers dat de eNoses een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving, maar ook de bedrijfsvoering van de terminals verbeteren en daarmee het draagvlak in de omgeving verbreden.

Animatie van eNose