Elektronische neuzenproject wordt voortgezet

Het pilotproject met elektronische ‘neuzen’ (E-noses) op en rond het Haven- en industrieterrein Moerdijk is tot nu toe succesvol en wordt in 2014 voortgezet. Dat hebben de initiatiefnemers met elkaar afgesproken. Doel van het project is om beter vast te kunnen stellen welke bronnen milieuklachten (vaak stank) veroorzaken en in goed overleg met de bedrijven op Moerdijk te komen tot oplossingen.

Aanleiding tot de pilot vormde het grote aantal geurklachten en gemeten verhoogde benzeenconcentraties. In de pilot werken de provincie, de gemeente Moerdijk, de gemeente Strijen, Rijkswaterstaat, het Havenschap Moerdijk en de bedrijven ATM en Shell samen.

Zij hebben dit jaar 28 E-noses laten plaatsen, verspreid op en rond het Haven- en industrieterrein. E-noses zijn compacte en betaalbare instrumenten, waarmee veranderingen in de luchtsamenstelling kunnen worden geregistreerd. Dat kan zowel op vaste plekken als met mobiele E-noses. Het project wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Hierbij wordt ook samengewerkt met de leverancier en andere deskundigen.

Resultaten
Inmiddels is duidelijk dat E-noses geschikt zijn om zowel door overheden als bedrijven te worden gebruikt als signaalinstrument voor geur en vluchtige stoffen. De komende maanden wordt het gebruik van het E-nose netwerk bij Moerdijk verder verbeterd. De E-noses worden verder afgesteld en gevuld met gegevens, zodat ze geuren gaan herkennen en er worden alarmniveaus ingesteld. Bovendien wordt onderzocht hoe er snel en adequaat kan worden ingespeeld op de alarmen van de E-noses, bijvoorbeeld door gebruikmaking van een meldkamer.

Ontgassen
Door het gebruik van de e-noses op Moerdijk is ook al vastgesteld dat een deel van de geurklachten wordt veroorzaakt door tankschepen die op het Hollandsch Diep hun laadruimte ventileren om te ‘ontgassen’. Op die manier dragen de E-noses ook bij aan bronopsporing van benzeen-emissies.

Meer… Noord Brabant