Emiel Mobron en Tim Gorter genomineerd voor Wim Timmers Ontwerpersprijs 2014

  • binnenland

Uit de vier kandidaten die woensdag 4 juni tijdens het Ontwerperscongres hun inzending mochten presenteren, maakte de jury de twee genomineerden bekend voor de Wim Timmers Ontwerpersprijs 2014: Emiel Mobron en Tim Gorter. De ontwerpaanpak van de twee jonge ontwerpers is bijzonder nuttig voor de ontwikkeling van duurzame vaartuigen. Op 6 november 2014 wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het Maritime Awards Gala 2014.

Om meer aandacht te krijgen voor vernieuwing van het ontwerpproces door jong talent is in 2001 de Wim Timmers Ontwerpersprijs in het leven geroepen. De prijs richt zich op de manier waarop een ontwerp of deelsystemen van een schip tot stand komt. Deze vernieuwing in het ontwerpproces dient daarbij inzichtelijk gemaakt te zijn in een toepassing. De Wim Timmers Ontwerpersprijs brengt de creativiteit en innovatiekracht van Nederlandse maritieme ontwerpers onder de aandacht bij een breed publiek en wordt mede mogelijk gemaakt door Netherlands Maritime Technology. De genomineerden in willekeurige volgorde:

Tim Gorter (NHL)
Tim Gorter, student aan de NHL Hogeschool, deed onderzoek naar fotovoltaïsche (photovoltaic; PV) zonne-energie en ontwerpkarakteristieken van zogenaamde PV-boten (boten op zonne-energie) voor de recreatiesector. Voor zijn onderzoek heeft Gorter een model ontwikkeld om waarden voor prestatie-indicatoren van PV-boten te bepalen door middel van simulatie. Dit model is geïmplementeerd in een tool wat als plug-in in Rhinoceros, een modelling tool voor ontwerpers, gebruikt kan worden. Vernieuwend aspect van deze tool is dat bestaande modellen aan elkaar gekoppeld zijn in één ontwerpomgeving. De kennis die verkregen wordt over deze zonneboten kan leiden tot andere, betere ontwerpen, betere planning van het ontwerp en zelfs het al vroeger uitsluiten van niet-haalbare ontwerpen. Door de modulaire opbouw van de tool is het bovendien mogelijk snel en effectief modellen toe te voegen en te optimaliseren.

Emiel Mobron (TU Delft/Dykstra Naval Architects)
Emiel Mobron, student aan de TU Delft, onderzocht in samenwerking met Dykstra Naval Architects de optimale hoofdafmetingen voor de rompvorm van een vrachtschip en de economische performance wanneer gebruik gemaakt wordt van zeil-voortstuwing. De ideeën en ontwerpen voor zeilsystemen zijn legio, maar kennis en inzicht over de hoofdafmetingen van de zeilende rompvorm ontbreken. Mobron paste een combinatie van verschillende bestaande methodes toe op variaties in lengte en blokcoëfficiënt, uitgaande van een constant tuig. Het onderzoek laat zien dat voor een gegeven route, tuig, ladingscapaciteit en diepgang, optimale hoofdafmetingen gevonden kunnen worden. Daarnaast is er meer inzicht verkregen in de invloed hiervan op de algehele performance van een schip met hulpvoortstuwing door middel van zeilen. De extra investering in het tuig wordt ruimschoots terugverdiend.

Uitreiking tijdens Maritime Awards Gala
De uiteindelijke prijswinnaar wordt op donderdag 6 november 2014 bekendgemaakt tijdens de negende editie van het Maritime Awards Gala. Op de website vindt u meer informatie over de mogelijkheden om het gala bij te wonen: www.maritime-awards.nl.

Meer… Netherlands Maritime Technology 

 

Related news

List of related news articles