Environmental Ship Index gaat ook CO2 prestaties waarderen

De Environmental Ship Index (ESI) gaat per 1 juli 2017 ook prestaties op het gebied van CO2 waarderen. Tot nu toe werden alleen milieuprestaties van schepen over de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx en SOx) gewogen. De index is daarmee het eerste duurzame keurmerk in de internationale scheepvaart dat de prestaties en meer in het bijzonder de vermindering op het gebied van CO2 meeneemt in de waardering.

Het is moeilijk om de uitstoot van CO2 te meten
De index maakt daarbij gebruik van historische gegevens die er al in zijn opgenomen. De ESI vergelijkt het brandstofverbruik en de afgelegde zeemijlen van de afgelopen drie jaar (bijvoorbeeld 2013, 2014, 2015) met die van het daarop volgende jaar  (2016). Is er relatief gezien minder brandstof verbruikt – oftewel efficiënter gevaren  – dan is er ook minder CO2 uitgestoten. ESI heeft voor deze werkwijze gekozen omdat het feitelijk zeer moeilijk is om de uitstoot van CO2 te meten.

Environmental Ship Index
De ESI is een score die per 1 januari 2011 op verzoek van de scheepseigenaren wordt verstrekt. Schepen die hoog scoren op de Environmental Ship Index ontvangen een korting van de deelnemende havens en andere organisaties die zodoende het duurzame gedrag in de scheepvaart belonen. Per 1 april 2017 telde de index 5497 schepen en 50 premieverstrekkers. Havenbedrijf Rotterdam staat met vijf andere Noord-West Europese havens aan de basis van de ontwikkeling van dit keurmerk. ESI past in het beleid van het Havenbedrijf om duurzame scheepvaart te belonen.

Het afgelopen jaar verstrekte het Havenbedrijf bijna 3 miljoen euro aan korting aan schepen die hoog scoren op de Environmental Ship Index.