Environmental Ship Index Rotterdam beloont de 25 schoonste schepen

Havenbedrijf gaat in 2011 en 2012 in ieder geval de 25 schoonste zeeschepen die in de haven van Rotterdam zijn gearriveerd, belonen met een korting op het havengeld. Vorig jaar introduceerde de World Port Climate Initiative – onder auspiciën van de International Association of Ports and Harbors – de Environmental Ship Index (ESI) in Londen. Havenbedrijf Rotterdam – mede-initiatiefnemer van deze index – werkt met deze nieuwe internationale maatstaf voor uitstoot naar de lucht van schepen. Het beloont op basis daarvan schepen die beter presteren dan de wettelijke norm.

Inmiddels zijn 375 zeeschepen opgenomen in de ESI. Zij scoren dus allemaal beter dan de wettelijke norm. De score echter om in aanmerking te komen voor de korting – 31 punten – blijkt vooralsnog aan de hoge kant. Slechts zes schepen hebben die score behaald en daarvan is er maar één – de Morning Carol – in de Rotterdamse haven gearriveerd. Dit schip komt zodoende in aanmerking voor de korting van zo’n vijf procent op het havengeld.

De magere score past niet in het beleid dat juist duurzame scheepvaart wil belonen. Het Havenbedrijf tornt vooralsnog niet aan de grens van 31 punten maar wil sowieso de 25 volgens ESI meest duurzame schepen belonen. Ze moeten dan wel meer scoren dan 20 punten, maar dat blijkt geen probleem. Met deze maatregel sluit het Havenbedrijf aan bij een initiatief van de haven van Antwerpen.

Bron: Port of Rotterdam, 12-09-2011;