EOD ruimt opmerkelijke explosieven

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft gisteren een deel van een stuk geschutsmunitie van zo’n 35 tot 40 kilo onschadelijk gemaakt voor de kust bij Vlissingen. Het projectiel was vermoedelijk van Franse makelij en uit 1890.

Luitenant-ter-zee 2e klasse oudste categorie Wouter Pouw is commandant van 1e maritieme EOD-peloton: “De Duitsers gebruikten dit soort oude geschutsmunitie tijdens de Tweede Wereldoorlog om er antitankmijnen van te maken. Dat kon vrij gemakkelijk. Die groeven ze vervolgens in als kustverdediging, zeg maar anti-invasie.”

Drukgolf
De ‘mijn’ was alleen te zien bij extreem laagwater en stevige oostenwind. Om rondvliegende scherven te voorkomen bij de ruiming, heeft het EOD-team de bom juist geruimd bij hoogwater. Het water ving de scherven en de drukgolf op.

Ouderwetse zeemijn
Afgelopen weekend kwamen maritieme EOD-ers ook in actie voor een andere opmerkelijke mijn. Een wandelaar vond op zandplaat De Hors bij Texel een explosief. Het bleek te gaan om een Britse Vickers-zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog met 220 kilo aan explosief gewicht. Pouw: “Opvallend was dat de mijn nog in erg goede staat was. Hij lag waarschijnlijk ergens op de Noordzee ter verdediging tegen de Duitsers. Hij is in de loop van de tijd van zijn anker losgeslagen en hier aangespoeld.”

De explosievenruimers brachten explosieven aan en begroeven de ouderwetse zeemijn onder een metershoge hoop zand tegen de scherfwerking. Vervolgens werd de explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Meer… Defensie