Ernstige gevolgen voor transportsector door grenscontroles

Door de ongecoördineerde herinvoering van tijdelijke grenscontroles als nationaal antwoord op de grote toestroom van vluchtelingen staat Schengen onder grote druk. D66-Europarlementariër Matthijs Van Miltenburg: “Het sluiten van de binnengrenzen biedt geen oplossing voor de vluchtelingencrisis en heeft grote economische gevolgen met name voor de transportsector. Een Europese oplossing voor de vluchtelingenstromen is noodzakelijk om de humanitaire crisis aan te pakken en de interne markt te herstellen. We moeten terug naar het vrij verkeer van goederen en personen, een belangrijke hoeksteen van de Europese Unie.”

Economische gevolgen voor Europese transportsector
Op 14 april debatteert het Europees Parlement over de gevolgen van de vluchtelingencrisis voor de transportsector. De Europese Commissie en verschillende denktanks hebben berekend dat de beëindiging van Schengen de Europese economie jaarlijks 5 tot 18 miljard euro zal kosten. Grenscontroles zijn bij uitstek desastreus voor de transportsector. Systematische grenscontroles zouden de wegvervoersector 3.4 miljard per jaar kosten.

Van Miltenburg roept de Commissie op om de gevolgen van de vluchtelingencrisis voor de transportsector inzichtelijk te maken en deze te delen met het Parlement zodat de noodzaak voor een eenduidige Europese aanpak van de vluchtelingencrisis duidelijk wordt. Van Miltenburg: “Er zijn al de nodige voorbeelden van ernstige verstoringen van het vrij verkeer door controles aan de binnengrenzen die voor schade zorgen in het weg- en spoorvervoer. Ook havens en reders ondervinden gevolgen van het ontbreken van een Europese oplossing van de vluchtelingencrisis. Gegevens zijn echter gefragmenteerd waardoor een gemeenschappelijk beeld van de economische schade voor de gehele transportsector ontbreekt.”