ESC vraagt opheldering capaciteit zeevracht

De European Shippers’ Council (ESC) luidt de noodklok over ruimtetekort in de containervaart. Bedrijven hebben momenteel te maken met een flinke daling van het aantal beschikbare plekken.

De Europese koepelorganisatie voor handels- en productiebedrijven, waar ook evofenedex deel van uitmaakt, vraagt samen met haar Aziatische en Amerikaanse partners opheldering over de capaciteitsproblemen.

ESC spreekt van een schadelijke situatie door vertragingen 
Volgens enkele rederijen zijn reorganisaties de oorzaak van de huidige strubbelingen. De ESC, die onderstreept dat de tekorten zich bij vrijwel iedere rederij voordoen, spreekt van een ‘schadelijke situatie’. Productieketens van handels- en productiebedrijven lopen vertraging op en goederen arriveren te laat op hun eindbestemming waardoor contractuele verplichtingen onder druk staan.