EU milieuministers stemmen in met Hoogwaterrichtlijn

Vandaag hebben de Europese milieuministers unaniem ingestemd met de Hoogwaterrichtlijn. Het doel van deze nieuwe richtlijn is het in kaart brengen en beheersen van overstromingsrisico’s en het verkleinen van de gevolgen van overstromingen.

Bron: Verkeerenwaterstaat.nl, 27-06-2006;