EU steunt LNG-initiatief Rotterdam-Gothenburg

De Europese Commissie verleent 34 miljoen euro subsidie voor de ontwikkeling van een kleinschalige LNG-keten in Rotterdam en Gothenburg, waarmee distributie van LNG voor een schoner maritiem transport wordt gefaciliteerd

De samenwerking tussen de havens op het gebied van infrastructuur maakt het voor scheepvaartmaatschappijen mogelijk om over te stappen op schepen die worden aangedreven door vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas – LNG)

LNG maakt het voor de scheepvaart mogelijk om te voldoen aan de strenge emissieeisen die vanaf 2015 zullen gelden voor de Noordzee, het Kanaal en de Oostzee

De Europese Commissie heeft besloten om het LNG- samenwerkingsproject tussen Rotterdam en Gothenburg aan te merken als een prioriteitsproject voor de ontwikkeling van Europese transportinfrastructuur. De Commissie verleent 34 miljoen euro (SEK 305 miljoen) subsidie voor de ontwikkeling van een kleinschalige infrastructuur voor vloeibaar aardgas (LNG) als een efficiënt en schoner alternatief voor stookolie en diesel in de Noord- en Oostzeeregio. Bij de Nederlands-Zweedse samenwerking zijn de havens van Rotterdam en Gothenburg betrokken, samen met de gasinfrastructuurbedrijven Gasunie (Nederland) en Swedegas (Zweden) en de internationale tankterminaloperator Vopak. Het besluit van de Commissie betekent een duidelijke steun voor de realisatie van dit initiatief, dat erop gericht is om vanaf 2015 voor de kustvaart op de Noord- en Oostzee een nieuwe distributie-infrastructuur voor LNG te realiseren. Het LNG-initiatief Rotterdam-Gothenburg wordt gezien als één van de meest belangrijke ‘snelwegen op zee’-projecten van de Europese Commissie.

Meer… Vopak