EU verscherpt eisen aan schepen

De scheepvaart in Europa moet een stuk veiliger. Het Europees Parlement heeft woensdag definitief ingestemd met een heel pakket maatregelen.
Schepen krijgen vaker inspecties. Alle schepen die een Europese haven aandoen, moeten voortaan verzekerd zijn: nu vaart een paar procent van de schepen nog onverzekerd.
Elk EU-land moet een onafhankelijke instantie oprichten die bepaalt welke haven het geschiktst is om een schip in nood op te vangen. Nu gaat bij die beslissing vaak nog kostbare tijd verloren.

Bron: De Telegraaf, 12-03-2009;