EU ziet Rotterdam als spil in massale douanefraude

Via grootscheepse controles hebben speurders van de EU enkele douanefraudes verhinderd waarmee 220 miljoen euro overheidsgeld gemoeid was. Er is in 29 havens tegelijk opgetreden. Daarbij bleken Rotterdam en Antwerpen de belangrijkste actieterreinen van de smokkelaars.

Bron: Nieuwsblad Transport, 24-04-2007;