Europa gaat vervuiling vanaf schepen toch bestraffen

De vervoersexperts van het Europees Parlement gaan massaal akkoord met wetgeving die vervuiling van de zee vanaf schepen strafbaar maakt. Hoe zwaar de sanctie is blijft elk land echter zelf bepalen.

Europa kreeg in 2005 op aandringen ook van Nederland na lang touwtrekken wetgeving ter bestraffing van vervuiling vanaf schepen. De wetgeving was nodig om de toenemende illegale grote en kleinere milieuvervuilende olielozingen vanaf schepen aan te pakken. Er kwamen uniforme minimale Europese straffen. Reders, kapiteins en zelfs verladers zouden voor maritieme vervuiling voortaan vijf tot tien jaar de gevangenis in kunnen draaien, dan wel meer dan een miljoen euro boete betalen. In 2007 vernietigde het EU Hof van Justitie deze aanpak echter omdat het strafrecht in Europa niet geharmoniseerd is. Sindsdien geldt voor dergelijke vervuiling vanaf schepen een rechtsvacuüm.

Bron: Nieuwsblad Transport, 20-02-2009;