Europarlementariërs dringen bij EC aan op actie ten voordele van havens

Volgens de Europarlementsleden moet er dringend een duidelijk juridisch kader komen voor de ontwikkeling van de Europese havens, zodat die het hoofd kunnen bieden aan de groei van de volumes. Ze dringen er bij de Europese Commissie op aan om voor het jaareinde een voorstel inzake staatssteun, financiële transparantie en milieuwetgeving uit te werken.

Bron: Lloyd, 08-09-2008;