Europees Parlement wil verbod op zware stookolie

Europarlementsleden willen dat de Commissie en de lidstaten werken aan een verbod op het gebruik van zware stookolie in het zeevervoer in het Noordpoolgebied door middel van het MARPOL-verdrag. Mocht dit niet haalbaar zijn dan moet de EU maatregelen nemen om het gebruik van zware stookolie op schepen te verbieden in alle EU-havens, dit maakte het Europees Parlement op 31 januari bekend.

Het geopolitieke belang in het Noordpoolgebied neemt toe. De gevolgen van klimaatverandering en de strijd om natuurlijke bronnen brengen nieuwe milieu- en veiligheidsrisico’s met zich mee voor deze regio en voor de wereld. De Europese Unie zou met één stem moeten spreken en erop aan moeten dringen om de Noordpool een gebied te laten zijn van samenwerking. Dat zeggen de ministeries van Buitenlandse zaken en de Milieu commissies op 1 februari in het Europees Parlement.

Milieucommissie co-rapporteur Sirpa Pietikainen (EPP, FI) : “De EU moet een krachtig beleid voor de Arctische samenwerking te hebben, niet in het minst omdat we nauw verbonden zijn met het snel veranderende Arctische klimaat: aan de ene kant worden we beïnvloed door de veranderingen in het weer en de leefomstandigheden veroorzaakt door het smeltende ijs, en aan de andere kant zijn we één van de grootste uitstoters van verontreinigende stoffen voor de Noordpool”.

Europarlementsleden benadrukken dat de Arctische zee-ijs aanzienlijk is afgenomen sinds 1981 waar enorme hoeveelheden kooldioxide en methaan van in de atmosfeer terecht komen en de smeltende gletsjers dragen bij aan het stijgen van de zeespiegel. Het ijs in het Noordpoolgebied is in de afgelopen 35 jaar met 40% afgenomen. Dit veroorzaakt onbekende en onvoorspelbare veranderingen in het wereld ecosysteem.

Ook vragen de Europarlementsleden om strengere veiligheidsmaatregelen voor de 4 miljoen inwoners in de regio. Zij hebben het fundamentele recht om deel te nemen in de besluitvorming over de winning van natuurlijke hulpbronnen.