Europees project voor lagere uitstoot in de binnenvaart

  • binnenland

Het Europese project CLean INland SHipping (CLINSH) moet duidelijk maken dat een lagere uitstoot in de binnenvaart mogelijk is. Het project is op 1 september 2016 officieel van start gegaan met steun van het Europese LIFE fonds. Op 27 oktober vindt in Düsseldorf de officiële startbijeenkomst plaats.

Testen op 30 schepen 
De partners verenigd in CLINSH testen vernieuwende technieken, alternatieve brandstoffen en walstroom die bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot. Het effect wordt vervolgens continu gemonitord op 30 schepen. De data bieden een handvat voor beleidsmakers bij lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties. Ook brengt CLINSH de business cases van de verschillende maatregelen voor schippers in kaart, om zo de vloot te stimuleren tot verdere verduurzaming. schepen

Provincie Zuid-Holland is lead partner van CLINSH
Andere partners zijn onder anderen havens, universiteiten en brancheorganisaties uit Nederland, België, Duitsland en Engeland.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten