Europees verzet tegen havenrichtlijn

De SP heeft afgelopen woensdag in Brussel een aantal vertegenwoordigers van de Zuid-Europese havenarbeiders uitgenodigd, waaronder ook enkele reders, en woordvoerders van loodsdiensten en vervoersbonden. Tijdens de bijeenkomst onder voorzitterschap van Erik Meijer werd opnieuw duidelijk dat men vrijwel unaniem tegen de nieuwe Havenrichtlijn is, zoals die eind vorig jaar door de Commissie is ingediend.

Franse, Spaanse en Italiaanse vertegenwoordigers geven te kennen dat op donderdag in vele Zuid-Europese havens gestaakt zou worden om te protesteren tegen de voorgestelde liberalisering van de havendiensten. René Roovers, die zich binnen de SP bezighoudt met de richtlijn, zegt blij te zijn met de acties van de vakbonden. “De Europese Commissie is doodsbang voor sociale onrust en een herhaling van de acties die in 2003 hebben geleid tot de verwerping van de eerste richtlijn. De rapporteur van de Christendemocraten dacht de nieuwe richtlijn er wel even door te loodsen, maar sinds de hoorzitting van afgelopen juni heeft het tij zich tegen hem gekeerd. De richtlijn is in de commissies Sociale zaken en Interne Markt al in zijn geheel verworpen, en hetzelfde dreigt binnenkort in de transportcommissie te gebeuren.”

Erik Meijer en René Roovers riepen de aanwezigen op druk te blijven uitoefenen op de rapporteur en op andere parlementsleden die nog aarzelen of ze de richtlijn in zijn geheel zullen verwerpen. “De aandacht mag niet verslappen. We moeten de twijfel binnen de Christendemocratische fractie zien uit te buiten, zodat uiteindelijk alleen nog de liberalen voor zijn.”

De aanwezigen vertellen een eensluidend verhaal: de Havenrichtlijn is overbodig en leidt slechts tot lagere lonen en verlies van werkgelegenheid. Tevens staan veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening op het spel. De Spaanse vertegenwoordiger van de internationale havenarbeidersorganisatie IDC, Julio Garçia, noemt het onzin dat de Europese havens niet concurrerend zouden zijn. “We zijn veruit de goedkoopste regio in de wereld”, zegt hij met de nodige nadruk. “Het afhandelen van een container kost in Rotterdam hooguit 90 dollar terwijl men in Singapore of Hong Kong bijna het driedubbele rekent. Ook in de Verenigde Staten betaal je 270 dollar per container.

Het gaat de commissie helemaal niet om goedkoper vervoer of dienstverlening. We zijn in Europa al spotgoedkoop. Wat ze willen is volledige liberalisering en het loslaten van arbeidsvoorwaarden. De richtlijn lost helemaal niks op voor onze havens en komt alleen enkele grote transportbedrijven goed uit.”

Het verschil met twee jaar geleden is dat de kritiek nu veel breder is geworden en niet alleen vakbonden zich tegen de liberalisering van de havendiensten verzetten. Roovers verwijst daarbij het vernietigende rapport van Deloitte over de gevolgen van de richtlijn voor de Nederlandse havens. Het rapport is om twee redenen opmerkelijk: ten eerste omdat het fundamentele kritiek levert op de liberalisering van de transport en dienstverlening in de havens en ten tweede omdat het in opdracht van Verkeer en Waterstaat is gemaakt en nu eens niet door de vakbonden of het Havenbedrijf. Binnenkort komen vertegenwoordigers van het FNV naar Brussel om de behandeling van de richtlijn in de transportcommissie bij te wonen.

Bron: SP, 07-10-2005;